Jaunieši
logo

Otrdienās:

18:00 Nacionālās apvienības kora mēģinājumi. Pieteikšanās pie Lauras Dabares (laura.dabare@gmail.com, 29855688)

21:30 Basketbols Rīgas Valsts tehnikuma sporta zālē, pagalma ieeja Muitas un Noliktavu ielas krustojumā
Pieteikšanās pie Jāņa Eglīša (27019344)

Trešdienās:
18:00 Dažādas uz personības izaugsmi un politisko zināšanu apguvi vērstas lekcijas NA birojā, Torņa ielā 4 – 1B, 2. stāvā
19:30 Dziesmu un sarunu vakari NA birojā, Torņa ielā 4 – 1B, 2. stāvā

Ceturtdienās:

18:00 Nacionālās apvienības kora mēģinājumi. Pieteikšanās pie Lauras Dabares (laura.dabare@gmail.com, 29855688)

Piektdienās:

18:00 Vokālās nodarbības NA birojā
20:00 Volejbols Rīgas Valsts tehnikuma sporta zālē, pagalma ieeja Muitas un Noliktavu ielas krustojumā
Pieteikšanās pie Jāņa Eglīša (27019344)

Jautājumiem: ilze.bertane@gmail.com