Jaunieši
logo

Jaunieša nozīme un loma kā aktīvam pilsonim

Ieva BērziņaJaunatne vienmēr ir bijusi kā sākums kaut kam nebijušam. Jauna, mērķtiecīga, izglītota, pilsoniski aktīva jaunieša loma sabiedrībā nozīme ir liela. Tieši tagad ir laiks noticēt sev, būt iniciatīvas pilniem un mainīt valstī to, kas ir uzlabojams. Viss sākas ar mūsu iekšējo motivāciju, kur mums jārod sava pārliecība, bezbailība, uzdrīkstēšanās. Viens no svarīgākajiem motivācijas veidošanas faktoriem ir vēsturiskais mantojums un tā ietekme uz tautu un valsti gan sociāli, gan ekonomiski, gan politiski. Zinot šo mantojumu un kā tas mūs ir ietekmējis, mēs saprotam, kā šobrīd un nākotnē mums ir jāstrādā ar sevi, lai tiktu izveidota jauna, spēcīga politiķu paaudze. Tieši šādi, strādājot ar motivāciju, mums ir iespēja paveikt lielu darbu savā un valsts labā.

Šobrīd jauniešu politika ir viena no svarīgākajām šodienas un nākotnes prioritātēm Latvijā un Eiropā. Noraugoties uz šobrīd notiekošo karu Ukrainā, nestabilajām ārpolitiskajām attiecībām starp Rietumiem un imperiālistisko Krieviju, ir redzams, ka valstī izmainās pilsoņu attieksme, it sevišķi jauniešu. Jaunieši sāk vairāk  interesēties, piemēram, par valsts drošību, jo katrs vēlas dzīvot savā zemē ar drošības apziņu. Pietiek tikai apspriest drošības politiku, lai saprastu, cik tai ir liela nozīme. Kad cilvēks jūtas visdrošāk? Tad, kad ir līdzsvarā ar sevi, mierīgs, apmierināts ar dzīvi, izglītots, aprūpēts, mīlēts, cienīts, kopts. Tieši tāpat ir ar valsti – tā ir jāmīl, jāciena, jāizglīto, jākopj, jāaprūpē. Politiski tai ir jābūt līdzsvarā, miera pozīcijā. Katrs cilvēks kā indivīds pats var censties regulēt to kā jūtas, bet valsts to nespēj. Tāpēc mums visiem kopā ir jāstrādā kā vienam veselam. Lai valstī būtu sociāla, ekonomiska, politiska drošība, tās veidošanas un saglabāšanas procesā ir jāpiedalās ikvienam, jo ir jāapzinās, ka mēs visi kopā un katrs atsevišķi esam Latvijas valsts un tikai mēs spējam to uzlabot. Ja gribi valstī izmaiņas, tad sāc ar sevi! Piemēram, būdams aktīvs Latvijas pilsonis, cieni un godā Latvijas valsts svētkus un piemiņas dienas. Ja valsts iekšpolitikā ir vērā ņemama stabilitāte, tad ārējais ienaidnieks kļūst bezspēcīgāks.

Manuprāt, ir pienācis brīdis, kad jaunatne mostas. Tieši šis brīdis, politiskie apstākļi parādīs, kam Latvija ir dārga un mīļa. Jo biežāk mūsos pašos būs iniciatīva domāt, darīt, radīt, risināt, jo retāk mums radīsies ārēji apstākļi un šķēršļi ceļā uz mērķi.

– Ieva Bērziņa

Rīgas nodaļas jauniešu grupas vadītāja