Jaunieši
logo

NA jaunieši pieprasa Valsts prezidenta skaidrojumu.

NA jaunieši ir neizpratnē par Valsts prezidenta ekspertu grupas sagatavoto ziņojumu par sabiedrības saliedētības politikas sasniegumiem un risināmajiem jautājumiem un plāno vērsties ar publisku vēstuli pie valsts augstākajām amatpersonām, kurā pieprasa distancēties no šī ziņojuma, kā arī skaidrot, kā amatpersonas plāno novērst latviešu jauniešu diskrimināciju darba tirgū. NA jaunieši uzskata, ka viens no iemesliem, kapēc tik daudz cilvēku aizbrauc no Latvijas, ir nepamatotas krievu valodas zināšanu pieprasīšana darba tirgū. Līdz ar to NA jaunieši uzskata, ka aicinājums ar medijiem runāt krievu valodā var tikai palielināt esošās problēmas sabiedrībā un vēl vairāk to sašķelt.