logo

Aija Mežale

Augstākā izglītība, Daugavpils Universitāte 2009, Profesionālais Maģistra Grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

 

Balvu novada deputāte,Izglītības ,kultūras un sporta komitejas vadītāja

Balvu novada Domes Finanšu komitejas locekle

AS Balvu Enerģijas  Padomē,  vietniece

Vadības darba grupā, kā Izglītības pārstāve Balvu novada  Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam publiskās apspriešanas laikā iesniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem.

Latvijas Pašvaldību savienības, Dzīvokļu jautājumu apakškomitejas deleģēta vadītāja no  Balvu novada.

Balvu Valsts ģimnāzijas Skolas  Padomes priekšsēdētāja.

Balvu pilsētas daudzdzīvokļu māju vecākā.

 

Kopš 2014.gada februāra vada Balvu NA nodaļu.

NA Balvos ir divas reizes ir startējusi  Pašvaldību vēlēšanās. Sadarbojas ar  Represēto  apvienību Balvu novadā, Zemessardzes 31.Kājinieku bataljonu, rīko patriotiskus pasākumus. Piedalās Balvu Romas  katoļu baznīcas procesijas gājienos. Ir apguvuši projektus un piesaistījuši finansējumu no NA.

  1. Kubulu pagastā, Stacijā, plāksne, kura vēsta, ka no Balvu stacijas 1949.g. aizvestajiem latviešiem.
  2. Balvu Evanģēliski Luteriskās baznīcai tēvzemieši valsts budžetā raduši iespēju novirzīt finansējumu jumta rekonstrukcijai.
  3. Balvu Valsts Ģimnāzijas deju grupai ,,Mazā Rika’’ iegādāti tautu tērpi.
  4. Piešķirts finansējums projektam mācītāja Rimoviča skvēra izveidei Balvu pilsētā, kas tiks realizēts 2017.gadā.
  5. Patriotisks pasākums, kurš norisināsies 31.05.2017.

 

Kontakti saziņai:

Balvu NA nodaļa, Bērzpils iela 1, LV-4501. (Var nākt jebkurā mirklī.)

E-pasts: aijamezale@inbox.lv

Facebook: Aija Mežale

Draugiem.lv: NA Balvi

Tālrunis: 26617873