logo

Dace Melbārde

Izglītība: maģistra grāds sabiedrības vadībā (LU Ekonomikas un vadības fakultāte), mākslas maģistra grāds kultūras teorijas, administrācijas un vēstures specialitātē (Kultūras akadēmija)

Politiskā un darba pieredze:
Kultūras ministre kopš 2013. gada oktobra. Bijusi Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece, Britu padomes pārstāvniecības Latvijā vadītāja, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra direktore un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre. Par veiksmīgu darbu pie valsts kultūrpolitikas vadlīniju izstrādes Dace Melbārde 2005. gadā saņēma Spīdolas balvu.

Pilns CV Kultūras ministrijas mājas lapā

Facebook: dace.melbarde

E-pasts: dace.melbarde@km.gov.lv
Telefons: 67330200