logo

Dāvis Melnalksnis

Salacgrīvas novada deputāts

Bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā (janvārī pabeigs maģistrantūru)

Iepriekš nav bijusi politiskā pieredze

Darba pieredze – pašlaik strādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

E-pasts – davis.melnalksnis@salacgriva.lv