logo

Evija Nagle

Amats: Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece.

Izglītība: Augstākā, uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Politiskā un darba pieredze:

Šobrīd – Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece. LEADER rīcības grupas, biedrības „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” izpilddirektores vietniece, biedrības „Dikālieši” administratīvā vadītāja.

Bijusi Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja un Eiropas Savienības projektu vadītāja. Attīstības speciālistes, lauku konsultantes amatā sniegusi atbalstu uzņēmējiem un lauku saimniecību īpašniekiem, iedrošinot spert pirmos soļus Eiropas Savienības finansējuma apgūšanā.

Pateicoties gan vadītāja un uzņēmējdarbības izglītībai, gan uzkrātajai pieredzei, vadot dažādu jomu projektus, ir iegūtas daudzpusīgas zināšanas un plašs redzējums, lai sniegtu ieguldījumu savā novadā, reģionā, valstī – to veidojot par dzīvošanai pievilcīgu un uzņēmējdarbībai konkurētspējīgu vietu.

Sabiedriskās aktivitātes: Aktīvs darbs Vidzemes nevalstiskajās organizācijās – ieguldījums izglītības, kultūras, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un dažādu aktivitāšu nodrošināšanā.

Vaļasprieki: Aizrauj tehniskie sporta veidi, kulinārija, slēpošana. Gandarījumu sagādā katrs piesaistītais finansējums iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai, vides labiekārtošanai un pasākumiem, kas palīdz mūsu uzņēmējiem efektīvi strādāt un attīstīties.

Dzīves moto: Iecerēto mērķu īstenošanās nosacījums ir skaidrība, nesavtīgs un neatlaidīgs darbs!

E-pasts: evija.nagle@kocenunovads.lv