logo

Inta Savicka

Jelgavas novada domes deputāte no 2013 - 2017 un no 2017. līdz šai dienai.
Veicamie pienākumi -  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis, Labklājības un sociālo jautājumu komitejas loceklis. Iepirkumu komisijas loceklis.
Biedrības “Jelgavs novada seniori” valdes priekšēdētāja.
e-mails: inta.savicka@jelgavasnovads.lv