logo

Jurijs Strods

Jelgavas pilsētas domes deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības programmā.

Tālr. 29226774,
e-pasts: jurijs.strods@dome.jelgava.lv