logo

Žaneta Jaunzeme-Grende

Akadēmiskā izglītība

1989.g. – 2001.g.       Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds (Publiskā pārvalde)
1982.g. – 1987.g.       Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts

Tālākizglītība

Risku vadība, pārmaiņu vadība, biznesa vadība, biznesa procesu vadība pēc Lean metodes

Darba pieredze

2011.g. – šobrīd          Eiropas kustības Latvijā Valdes locekle
2011.g. – 2011.g.nov.  SIA “Izaugsmes kvartāls” Attīstības direktore
2010.g. – 2011.g.nov.  Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” Padomes priekšsēdētāja
2009.g. – 2010.g.       AS “Parex banka” Padomes locekle
2008.g. – 2011.g.       Biedrības “Latvijas  Tirdzniecības un rūpniecības  kamera” valdes  priekšsēdētāja
2007.g. – 2008.g.       AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” valdes priekšsēdētāja padomniece
2007.g. – 2010.g.       Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Nacionālā Attīstības plāna eksperte (Valsts un sabiedrības attīstība)
2007.g. – 2013.g.       Latvijas Ilgtspējīgas attīstības vīzijas darba grupas locekle “Cilvēks. Sabiedrība. Valsts. Uz vērtībām balstīta Latvijas izaugsme ar izcilību un atbildību.”
2007.g. – 2010.g.       SIA “Marsh” padomes priekšsēdētāja
2006.g. – 2008.g.       Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” padomes locekle/viceprezidente
2006.g. – 2007.g.       Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Vīzijas darba grupas locekle
2002.g. – 2007.g.       SIA “Marsh” valdes priekšsēdētāja
2000.g. – 2003.g.       BO VSIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” valdes priekšsēdētāja
1996.g. – 2002.g.       SIA “Unipolise” valdes priekšsēdētāja

Dalība padomēs, darba grupās, organizācijās

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības valdes locekle
Reformu vadības grupas locekle
Tautsaimniecības padomes locekle
Eiropas Uzņēmēju parlamenta locekle
Latvijas profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas locekle
Latvijas orientēšanās federācijas locekle
Rotari kluba biedre

Valodu zināšanas
Latviešu, angļu, krievu