Nodaļas

Rīga

Rīgas domes deputāti

Rīgas nodaļa

Ģirts Lapiņš, t. 26601666

Ārpus Latvijas

Kurzeme

Dienvidkurzemes nodaļa

Nodaļas vadītāja Vija Jablonska, vijajablonska@inbox.lv, 26523595,
Nodaļas vadītājas vietnieks Juris Dabars, dabarsjuris@inbox.lv, 29293210,
Nodaļas vadītājas vietnieks Linards Tiļugs, linards.tilugs@gmail.com, 29719064

Kuldīgas nodaļa

Kristīna Ansone, t. 28359908

Liepājas nodaļa

Liepājas pilsēta
Artūrs Butāns, t. 26681596

Saldus nodaļa

Saldus novads
Roberts Sipenieks, t.27759155

Talsu nodaļa

Talsu novads, Ilze Indriksone, t.29287285

Ventspils nodaļa

Twitter: @NAVentspils
Draugiem.lv: na.ventspils
Facebook.lv: VentspilsNA

Andis Zariņš
Ventspils nodaļas vadītājs
Tālr.: 26016408
E-pasts: andis.zarinsh@gmail.com

Māris Ganuss
Ventspils pilsētas grupas vadītājs
Tālr.: 29360995
E-pasts: maris.ganuss@lau.lv

Andris Vārpiņš
Ventspils novada grupas vadītājs
Tālr.: 26359502
E-pasts: andris.varpins@inbox.lv

Latgale

Balvu nodaļa

Balvu, Rugāju un Viļakas novadi
Aija Mežale, t. 26617873

Daugavpils nodaļa

Andrejs Faibuševics, t. 29235028

Preiļos

Jānis Mūrnieks, t.29420589

Rēzeknes nodaļa

Rēzeknes novads un pilsēta
Ērika Teirumnieka, t.26443015
Māris Igavens, t.29235941

Zemgale

Aizkraukles nodaļa

Guntis Libeks, 29243332

Apvienotā Jēkabpils reģiona nodaļa

Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils, Krustpils un Salas novadi

Bauskas nodaļa

Bauskas pilsēta, Bauskas novads
Raitis Ābelnieks, t.29673345

Dobeles nodaļa

Edgars Gaigalis, t.26476779

Iecavas nodaļa

Aivars Mačeks, t.26598086

Jelgavas nodaļa

Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads
Uldis Svarinskis, t.: 22827407

Ozolnieku nodaļa

Guntars Akmentiņš, t. 29997284

Pļaviņās

Pļaviņu novads
Juris Seikovskis, t.29461985

Tukuma nodaļa

Marita Kauliņa, t.25439106

Vecumnieku nodaļa

Dainis Rijkuris, t. 29475243

Vidzeme

Ādažu nodaļa

Irīna Gedertsone, t. 29477501

Alojas nodaļa

Edgars Eglītis, t. 20397766

Alūksnes nodaļa

Druvis Tomsons, t.29415118

Apvienotā Ropažu novada nodaļa

Facebook @ApvienotaisRopazuNovads 

Inese Andersone
Nodaļas vadītāja
T. 29157907
E-pasts: inese.andersone77@gmail.com

Laila Šēnberga
Nodaļas vadītājas vietniece
T. 29251314
E-pasts: laila.senberga@gmail.com

Baldones nodaļa

Rolands Laizāns, t.26681303

Jānis Kupčs t. 29481394

Carnikavas nodaļa

Cēsu nodaļa

Guntis Grosbergs, t.29272847

Gulbenes nodaļa

Gulbenes novads
Anatolijs Savickis, t.28772671

Ikšķiles nodaļa

Ligita Āzena, t.29215144

Jaunpiebalgas nodaļa

Mārtiņš Auziņš, t.29609091

Jūrmalas nodaļa

Andris Čuda, t. 29216329

Ķekavas nodaļa

Kristīne Legzdiņa 28321548

Kocēnu nodaļa

Jānis Olmanis, t. 26526427

Limbažu nodaļa

Limbažu novads
Jānis Zariņš, t.26045726

Madonā

Marika Zeimule, t. 29482064

Mālpilī

Jānis Mackus, t. 29462926

Mārupes nodaļa

Mārupes novads
Renārs Sūniņš, 26970698

Mazsalacas nodaļa

Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novadi
Andis Ruciņš, t. 29605722

Ogres nodaļa

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadi
Egils Helmanis, t.29471174

Programma

Salaspils nodaļa

Aiga Vectīrele, t.29441727

Saulkrastu nodaļa

Jānis Dombrava, t. 29452463

Siguldas nodaļa

Siguldas, Inčukalna, Sējas, Mālpils, Pārgaujas, Līgatnes, Amatas novadi
Māris Zviedris, t.29179834

Irīna Mackus t. 26846295

Smiltenes nodaļa

Edgars Kalniņš, t.28676806

Valkas nodaļa

Aivars Sjademe, t. 29660985

Valmieras novada nodaļa

Valmieras pilsēta, Kocēnu, Strenču, Burtnieku, Beverīnas novadi
Jānis Grasbergs, t. 26577251