Baldones nodaļa
 

Organizētie pasākumi un padarītais

20.06.2013

2010. gada janvāris. Tiek rīkots barikāžu atceres pasākums “Citas barikādes”

2010. gada marts, piedalāmies represēto piemiņas pasākumā.

2010. gada aprīlis, Baldones nodaļa talko pilsētas centrā.

2010. gada jūlijs, palīdzam Lidijas kundzei tikt galā ar jumta problēmu.

2010. gada augusts, Baldones svētkos sveicam pilsētniekus dāvinot karoglentīti.

2010. gada novembris, Piedalāmies 11. novembra lāpu gājienā un 18 novembra pasākumā pie karoga.

2011. gada janvāris. Piedalāmies barikāžu pasākuma organizēšanā.

2011. gada februāris. Aktīvi piedalāmies parakstu vākšanā, lai rosinātu referendumu par izglītību latviešu valodā.