Rīgas nodaļa
 

Nozaru darba grupu vadītāji:

Finanses, ekonomika – Ģirts Lapiņš – 26601666 – girts.lapins@gmail.com
Izglītība – Dainis Locis – 29206628 – dainislocis@inbox.lv
Kultūra – Nauris Puntulis – nauris.puntulis@gmail.com      
Sports – Mārtiņš Graudums – 29518210 – martins.graudums@gmail.com
Vide – Ieva Holma – 28670500 – ieva.holma@gmail.com
Mājokļi – Ginta Vilcāne – 22078379 – ginta.vilcane@gmail.com
Sociālie jautājumi – Jurģis Klotiņš – 29182954 – jurgis.klotins@gmail.com