Rīgas nodaļa
 

Nacionālās apvienības Rīgas nodaļas valde

09.05.2013

Vadītāji

Dainis Locis (valdes priekšsēdētājs)
Ģirts Lapiņš (priekšsēdētāja vietnieks)

Valdes locekļi

Jānis Leinerts
Mārtiņš Graudums
Edvīns Ginters
Jurģis Klotiņš
Vineta Poriņa
Ieva Holma
Nauris Puntulis
Edgars Jansons
Ritvars Jansons
Signija Stērniniece
Ginta Vilcāne
Jānis Blaubergs