Š. g. 30. novembrī notika Nacionālās apvienības (NA) Rīgas nodaļas pilnsapulce, kas pulcēja lielu daļu biedru. Dienas kārtībā bija nodaļas vadītāja Daiņa Loča ziņojums par Rīgas domes frakcijas un Rīgas nodaļas darbu, kā arī delegātu izvirzīšana uz NA Kongresu š. g. 12. decembrī un kandidātu izvirzīšana vēlētiem amatiem. Atbilstoši pārstāvniecības kvotai, tika izvirzīti 29 delegāti […]

Lasīt vairāk

Nacionālās apvienības frakcija aicina Rīgas domi atsākt darbu pie pašvaldības bērnu dārza izveides Tallinas ielā 6/10/12A īpašumos Rīgas centrā.

Lasīt vairāk

22.novembrī, Mirušo piemiņas dienā, daudzi tūkstoši rīdzinieku devās uz Meža kapiem, lai iedegtu svecītes gan pie savu tuvinieku, gan arī visai Latvijai nozīmīgu ļaužu kapavietām. Tomēr, nonākot Meža kapos, apmeklētājus sagaidīja nepatīkams pārsteigums – kapu celiņi bija aizšķērsoti ar lapu kaudzēm, kā arī notika masveida atkritumu izvešana ar smago tehniku.

Lasīt vairāk

30. novembrī plkst. 18.00 Kara muzejā Rīgas nodaļas pilnsapulce, lai atskatītos uz iepriekšējo periodu un lai pārrunātu aktualitātes un uzklausītu viedokļus, lai ieskicētu darāmo nākamajā gadā.

Lasīt vairāk

Nacionālās apvienības Rīgas domes deputāti aicināja pašvaldības izpilddirektoru J.Radzeviču ierasties sniegt skaidrojumu par RD rīcību saistībā ar izstādes norisi un atļaujas apturēšanu. Tomēr atbildes vēstulē Radzevičs šādu tikšanos nosauc par

Lasīt vairāk

18.jūnijā no plkst.18:00 Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Priedes krogā (Brīvības gatvē 440, Rīgā) notiks Vasaras Saulgriežu ielīgošana, kuru apmeklēt laipni tiek gaidīti Rīgas nodaļas biedri un atbalstītāji.

Lasīt vairāk

Rīgas domes deputātu Jurģi Klotiņu intervē Lauris Krolis

Lasīt vairāk

1 9 10 11 12 13 17