Rīgas nodaļa
logo

2017.gada Rīgas domes vēlēšanas

Nacionālās apvienības Rīgas pašvaldību vēlēšanu kandidātu saraksts (PDF) un (CVK)

Vairāk: Paplašinātā programma

Latvijas simtgadē – latvisku Rīgu!

Nacionālā apvienība (NA) ir valsts mēroga politiskais spēks ar nemainīgiem ideāliem un vērtībām. Latvijas patriotiem tā ir droša izvēle. Rīgu mēs redzam kā latvisku kultūrtelpu, sociāli un fiziski drošu, ekoloģisku, pelnošu, radošu un pārtikušu pilsētu, kuras iedzīvotājiem nav vēlmes un nepieciešamības pamest dzimto vietu.

Rīga – visu pasaules latviešu galvaspilsēta!

 • Nodrošināsim bērnudārzu pieejamību un pāreju uz izglītības iestāžu pāreju uz mācībām latviešu valodā.
 • Atjaunosim Valsts valodas dienestu Rīgas domē. Pašvaldības iestādēs un uzņēmumos cienīs un zinās latviešu valodu.
 • Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus – Dziesmusvētku procesa dalībniekus. Sekmēsim dažādu nacionālo kultūras biedrību, apkaimju un NVO darbu, atbalstīsim tās finansiāli.
 • Sadarbībā ar valdību un uzņēmējiem Rīgā taps jauna koncertzāle, izveidosim Rīgas Muzikālo teātri. Pļavnieku un Purvciema apkaimēm izveidosim jaunu mūzikas un mākslas skolu. Renovēsim kultūras iestāžu ēkas. Nodrošināsim kultūras pieminekļu aizsardzību.
 • Iestāsimies par taisnīgu vēstures atspoguļojumu Uzvaras laukuma teritorijā.

Stipra ģimene – pamats nācijas attīstībai.

 • Rīga būs ģimenei ērta, droša un draudzīga pilsēta no bērna nākšanas pasaulē līdz sirmam vecumam. Sargāsim tradicionālās ģimenes vērtības, balstoties uz latvisko dzīvesziņu un kristīgām vērtībām.
 • Paaugstināsim atalgojumu bērnudārzu pedagogiem un personālam. Visām izglītības darbinieku grupām būs veselības apdrošināšana.
 • Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu. Ieviesīsim vienreizēju pabalstu, bērniem uzsākot skolas gaitas. Paplašināsim atbalstu Goda ģimenēm. Sniegsim palīdzību grūtībās nonākušām ģimenēm un atbalstīsim audžuģimeņu kustību.
 • Modernizēsim izglītības iestāžu infrastruktūru. Atbalstīsim Latvijas augstskolas modernu studentu pilsētiņu izveidē.
 • Palielināsim finansējumu bērnu un jauniešu sporta skolām, kā arī treneru atalgojumam, paplašinot iespējas sportot un tādējādi uzlabojot skolēnu veselību un dzīves kvalitāti.
 • Popularizēsim tautas sportu. Vide aicinās uz aktīvu, sportisku dzīvesveidu. Sadarbībā ar valdību un uzņēmējiem taps jauna vieglatlētikas manēža.
 • Senioriem būs kvalitatīva īslaicīgā sociālā aprūpe dienas stacionāros un mājās. Rīga būs pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

Rīga – tiesiski un saimnieciski pārvaldīta pilsēta.

 • Ikviena saimnieciska lēmuma pamatā būs latviešu darba tikums, Rīgas dome rīkosies kā rūpīgs, gādīgs saimnieks.
 • Izskaudīsim korupciju Rīgā, atjaunosim Revīzijas komisiju. Pēc revīzijas un auditiem padarīsim finanšu plūsmas un iepirkumus caurspīdīgus. Pārskatīsim nesaimnieciskos pilsētas infrastruktūras projektus, sniegsim regulāras atskaites sabiedrībai.
 • Veidosim ilgtspējīgu, uz attīstību vērstu budžetu. Izvērtējot finanšu resursu efektīvu izlietojumu, piesaistīsim uzņēmējus ārpakalpojumu sniegšanai.
 • Ieviesīsim labas korporatīvās pārvaldības principus Rīgas uzņēmumos. Rīgas pašvaldības uzņēmumu pakalpojumi būs savlaicīgi un kvalitatīvi, bet komunālie rēķini – pamatoti.
 • Rīgas Brīvostas ienākumus mērķtiecīgi novirzīsim Rīgas labiekārtošanai un vides aizsardzībai.

Pilsēta rīdziniekiem – sakārtota un zaļa.

 • Samazināsim Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un palielināsim atlaides. Sadarbībā ar valdību un Saeimu atrisināsim piespiedu zemes nomas situāciju, atbalstot dzīvokļu īpašniekus.
 • Veicot stingru kvalitātes kontroli, siltināsim daudzdzīvokļu ēkas, remontēsim Rīgas ielas.
 • Izvērtēsim sabiedriskā transporta tarifu pamatotību, ieviesīsim vienotu sabiedriskā transporta biļeti arī vilcienos, lai Rīgas bērni, kas brauc ar vilcienu, nokļūtu skolās bez maksas.
 • Pārdomājot transporta maršrutus, izveidojot stāvparkus, samazināsies autotransporta plūsma centrā. Priekšroka – gājējiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam.
 • Atbalstot konkurenci, ieviesīsim atkritumu šķirošanu. Samazināsim gaisa un trokšņu piesārņojumu.

Viedā Rīga – radoša, inovatīva un investīcijām atvērta pilsēta.

 • Atbalstīsim Latvijas zinātni un uzņēmējus, lai Rīgā būtu jauni uzņēmumi un darbavietas.
 • Piesaistīsim investīcijas, veicināsim jaunu ārvalstu uzņēmumu ienākšanu Rīgā.
 • Izveidosim industriālās teritorijas ar attīstītu infrastruktūru un pieejamiem pamatpakalpojumiem.
 • Veidosim Rīgu par Baltijas studentu, radošo inovāciju un jaunuzņēmumu centru, sadarbojoties ar Latvijas augstskolām.
 • Atbalstīsim skolēnu mācību uzņēmumu iniciatīvu Rīgas skolās.
 • Veidosim Rīgu par viedo tehnoloģiju pilsētu. Ieviešot jaunākās tehnoloģijas, rīdziniekiem būs pieejami ērti pašvaldības pakalpojumi un saziņa.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.