Talsu nodaļa
logo

Būtiski jāmaina Talsu novada pašvaldības vadības attieksme par iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Mani ik dienu stiprina apziņa par Latvijas tautas spēku, izturību un stingra apņemšanās nest domu par brīvu un plaukstošu Latviju un Talsu novadu savā sirdī un tikpat apņēmīgi parādīt to savos darbos!

Mūsu programmas pamatnostādnes veido pieci galvenie aspekti, kuros esam iekļāvuši Nacionālās apvienības pamatvērtības, ko aizstāvam vienmēr. Tās ir ģimene, demogrāfija, kultūra, rūpes par izglītību, veselību un labklājību, lai Talsu novads kļūtu par pirmo izvēli vietai, kur cilvēks izvēlas dzīvot un saimniekot. Otrs svarīgākais ir tiesiskas un saimnieciskas pārvaldes veidošana novadā, kas nozīmē sakārtotu pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, pieejamus, ērtus, iespējami lētus pašvaldības pakalpojumus, atbalsta mehānismus, nodokļu atlaides.

Mūsu nākotnes redzējums ietver novada izaugsmi, attīstot ārpasaulei pamanāmu Talsu novadu, izmantojot iedzīvotāju radošo potenciālu un mūsu novada dabas resursus, kultūras un sporta infrastruktūru, kā arī pašvaldības atbalstu radošo industriju attīstībai un straujākai jauno tehnoloģiju ieviešanai. Līdzās labklājībai mums līdzvērtīgi ir jāpieaug kultūras un izglītības jomā un jāiegulda mūsu cilvēku gara spēka stiprināšanā.

Iepriekšējos četrus gadus strādāju Talsu novada domē kā deputāte un guvu pārliecību, ka ļoti svarīgs ir veids kā tiek īstenota pašvaldības pārvaldība – atklātība, profesionalitāte, ieinteresētība un cilvēciskums. Pašreiz pie varas esošās partijas novadam būtiskus lēmumus pieņēma nekonsultējoties ar iedzīvotājiem, kā arī pārējiem deputātiem nenodrošinot iespēju savlaicīgi iepazīties ar pilnīgu informāciju. Tik svarīgs process kā pašvaldības budžeta sagatavošana bija necaurskatāms. Domei adresētie iesniegumi mēdza pazust pašvaldības vadības kabinetos un pat nenonāca līdz izskatīšanai komitejās un domē. Ja mēs kā deputāti bieži jutāmies nepietiekoši informēti lēmumu pieņemšanai un apzināti atstāti „aiz durvīm”, tad kā jūtas iedzīvotājs? Ir būtiski jāmaina pašvaldības vadības  attieksme jautājumos par iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un saprotamas informācijas nodrošināšanā. Cieņpilna attieksme pret ikvienu novada iedzīvotāju – tas ir galvenais, lai mazinātu plaisu starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Pašvaldības veiksmīga pārvaldība ir iespējama, veidojot profesionālu izpildvaru, kura grib un spēj iedziļināties iedzīvotāju interesēs un vajadzībās. Gatavojot novadam un iedzīvotājiem būtiskus lēmumus, jāaicina iedzīvotājus iesaistīties vienlīdzīgā diskusijā. Ne tikai jāinformē par lēmumiem, bet jāiesaista jau to tapšanā.

Kopīgi strādāsim, lai katrs novada iedzīvotājs var lepoties ar savu novadu un būt nozīmīgs savai pašvaldībai. Mums ir svarīgi, lai pašvaldības vadībā strādātu patstāvīgi domājoši, godprātīgi novada patrioti, kuri redz visu notiekošo kopskatā un perspektīvā vismaz trīs soļus uz priekšu.

Šoreiz tiešām izvēle ir jāizdara, septiņas reizes nomērot, nevis ļauties vienaldzībai paliekot malā vai uzticēties tiem, kas vēlas dzīvot kā iepriekš. Es esmu pārliecināta, ka mums visiem ir svarīga Latvijas valsts, Talsu novads, savs pagasts un līdzcilvēki blakus, un mēs būsim tie, kas sargās, godās un cels mūsu novadu.

Ilze Indriksone
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Talsu nodaļas vadītāja
Talsu novada domes deputāte

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.