Rīgas nodaļa
logo

Nozaru darba grupu vadītāji:

Finanses, ekonomika – Ģirts Lapiņš – 26601666 – girts.lapins@gmail.com
Izglītība – Dainis Locis – 29206628 – dainislocis@inbox.lv
Kultūra – Nauris Puntulis – 29102181 – nauris.puntulis@gmail.com      
Sports – Mārtiņš Graudums – 29518210 – martins.graudums@gmail.com
Vide – Ieva Holma – 29748442 – ieva.holma@gmail.com
Mājokļi – Ginta Vilcāne – 22078379 – ginta.vilcane@gmail.com
Sociālie jautājumi – Jurģis Klotiņš – 29182954 – jurgis.klotins@gmail.com

 

NA deputātu pārstāvētās komitejas Rīgas domē:

1 Finanšu un administrācijas Ģirts Lapiņš Dainis Locis
2 Izglītības, kultūras, sporta Nauris Puntulis Dainis Locis
3 Sociālā Ieva Holma Jurģis Klotiņš
4 Mājokļu un vides Ieva Holma Nauris Puntulis
5 Drošības, kārtības, korupcijas Dainis Locis Ģirts Lapiņš
6 Pilsētas attīstības Baiba Broka Ģirts Lapiņš
7 Pilsētas īpašumu Ieva Holma Baiba Broka
8 Satiksmes un transporta Baiba Broka Jurģis Klotiņš