Garkalnes nodaļa
logo

Nacionālās apvienības Garkalnes novada programma PV2013

Garkalnes novads ir viens no bagātākajiem Latvijas novadiem. Mēs pārvaldīsim novadu un budžeta līdzekļus izmantosim tā, lai maksimāli uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību.

  • Tuvāko 2 gadu laikā visiem novadā dzimušajiem bērniem no 1,5 gadu vecuma nodrošināsim vietu valsts valodas plūsmas pašvaldības bērnudārzā vai arī piedāvāsim pašvaldības apmaksātu vietu privātā bērnudārzā.
  • Samazināsim nekustamā īpašuma nodokļu likmes Garkalnes novada daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un mazturīgajiem.
  • Sniegsim finansiālu atbalstu pensionāriem veselības apdrošināšanas polišu iegādei un sabiedriskā transporta izdevumu segšanai.
  • Vismaz par 50% paaugstināsim bērna piedzimšanas pabalstus novadā dzimušajiem.
  • Kompensēsim sabiedriskā transporta izdevumus novada iedzīvotājiem, kuri strādā vai mācās ārpus novada robežām.
  • Nodrošināsim labas un atklātas pārvaldības principu ievērošanu visu līmeņu Garkalnes novada pašvaldības darbinieku darbā.
  • Panāksim, lai pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmumiem pretīmnākoša.
  • Maksimāli piesaistīsim Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts līdzekļus novada ceļu stāvokļa uzlabošanai, inženiertehnisko komunikāciju izbūvei, ielu apgaismošanai un infrastruktūras modernizācijai.
  • Noteiksim un piemērosim atvieglojumus uzņēmumiem, kuri ar savu darbību veicina novada attīstību vai investē līdzekļus pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabojošos ilgtermiņa projektos.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.