Jūrmalas nodaļa
logo

Mūsu galvenās vērtības ir Jūrmalas iedzīvotāji, viņu sociālā vide – daba un kultūrvēsturiskais mantojums

Kandidātu saraksts, priekšvēlēšanu programma un avīzes, gatavojoties Jūrmalas domes vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā (saite CVK)

Kandidāti

Programma

Mūsu galvenās vērtības ir Jūrmalas iedzīvotāji, viņu sociālā vide – daba un kultūrvēsturiskais mantojums. Lai katrs jūrmalnieks arī turpmāk droši dzīvotu savā pilsētā, Nacionālā apvienība jūrmalnieku ierosināta, jau ir uzsākusi nekustāmā īpašuma nodokļa radikālas samazināšanas programmu.

Izglītība

 • Modernizēsim bērnudārzus, atvērsim jaunus Dzintaros un Kauguros.
 • Veidosim skolas, kā Jūrmalas rajonu vietējos kultūrizglītības, profesionālās tālākizglītības, sporta un atpūtas centrus ar baseiniem, sporta zālēm, ledus hallēm.
 • Modernizēsim skolas ar pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.
 • Veicināsim skolu sadarbību ar Jaunsardzi.
 • Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņiem profesionālās izaugsmes pilnveidošanai nodrošināsim brīvbiļetes Dzintaru koncertzālē.

Kultūra

 • Atbalstīsim Jūrmalas kolektīvu dalību Latvijas 100-gades pasākumos.
 • Visos pilsētas rajonos svinēsim latviešu tradicionālos gadskārtu u.c. svētkus.
 • Dzintaru koncertzālē organizēsim Baltijas jūras valstu populārās mūzikas festivālu. Ieviesīsim pasaules latviešu ģimeņu un jaunatnes radošu nometņu tradīcijas Jūrmalā.
 • Rekonstruēsim Mellužu estrādi, izveidojot to par latviskās kultūras dzīves centru. Uzbūvēsim daudzfunkcionālu latviešu kultūras centru.
 • Veiksim Kauguru un Bulduru bibliotēku paplašināšanas un rekonstrukcijas darbus, būvēsim mūsdienīgu centrālo bibliotēku Dubultos.
 • Uzbūvēsim Valteru Tautas saieta namu.
 • Atvērsim starptautisku mākslas centru JKC Mākslinieku namā Bulduros.
 • Aizsargāsim kultūrvēsturiskos objektus saglabājot Jūrmalā kultūrvēsturiskās apbūves veidu, ierobežojot daudzdzīvokļu māju būvniecību vēsturiskajās zonās.
 • Atjaunosim Raiņa un Aspazijas vasarnīcu Salacas ielā 4.-Pēperkoku namiņu.
 • Palielināsim atalgojumu Jūrmalas kultūras darbiniekiem, izvērtējot kompetenci un noslodzi.
 • Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.

Sociālā drošība

 • Mājoklis – nodrošināsim, lai tiktu atcelts vai vismaz septiņkārtīgā apmērā samazināts nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi.
 • Uzturēsim bezmaksas sabiedrisko transportu pensionāriem un skolēniem, brīvpusdienas pirmskolu iestāžu un skolu audzēkņiem, uzlabosim sociālo programmu.
 • Palīdzēsim maznodrošinātajiem.
 • Atbalstīsim jaunās ģimenes.
 • Veiksim Dubultu pansionāta rekonstrukciju, nodrošinot iemītniekiem modernizēta baseina izmantošanu.
 • Veicināsim privāto pansionātu un rehabilitācijas iestāžu atvēršanu.

Infrastruktūra

 • Uzlabosim sabiedriskā transporta pieejamību un kustības regularitāti.
 • Būvēsim jaunus, renovēsim vecos un asfaltēsim grants ceļus.
 • Izveidosim atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektiem.
 • Labiekārtosim daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus.
 • Visas pilsētas teritorijā izveidosim pārdomātu veloceliņu tīklu.
 • Izveidosim videonovērošanas tīklu pilsētā.
 • Pilnveidosim pludmales labiekārtojumu jūras līča krastā, labiekārtosim pie Lielupes Buļļuciemā, Valteros un Priedainē.
 • Buļļuciemā labiekārtosim taku uz jūru.
 • Nodrošināsim biomasas atkritumu savākšanu.
 • Atjaunosim Ķemeru kūrorta valstisko nozīmīgumu.

Sports

 • Paplašināsim jūrmalniekiem bezmaksas pieejamību sporta infrastruktūras objektiem.
 • Dotēsim trešo fakultatīvo sporta stundu skolās.
 • Apkaimēs, no Priedaines līdz Ķemeriem, iekārtosim laukumus aktīvai atpūtai.
 • Jūrmalas sporta veterāniem – bezmaksas dalība lielajos sporta pasākumos.
 • Veicināsim sporta pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām popularizējot paraolimpiskos sporta veidus.
 • Pie Pumpuru vidusskolas uzcelsim peldbaseinu, pie Jaundubultu skolas slēgto ledushalli.
 • Motivējošas stipendijas perspektīvajiem sportistiem un treneriem.

Uzņēmējdarbība, ekonomika, pašvaldības pārvalde

 • Nepieļausim korupciju un nepamatotu birokrātiju uzņēmējdarbībā.
 • Noteiksim īpašas zonas statusu Slokas industriālajā teritorijā.
 • Samazināsim augstos izdevumus sabiedrisko ēku izbūvei un to apsaimniekošanai.
 • Izveidosim speciālu grantu programmu Jūrmalas biznesa inkubatorā tūrisma projektiem.
 • Nodrošināsim pašvaldības darba caurskatāmību e-vidē, jūrmalniekiem draudzīgu, atvērtu pašvaldības iestāžu, nodaļu un darbinieku pieejamību.

Tūrisms

 • Sekmēsim Jūrmalas slimnīcas un kūrortu ārstniecības iestāžu attīstību kā medicīnas tūrisma galamērķi.
 • Attīstīsim sporta tūrismu Izveidosim aktīvās atpūtās vietu Slokas dolomīta karjerā veikbordam, niršanai un peldēšanai.
 • Majoru muižā Izveidosim ģimeņu atpūtas tēmu parku.
 • Izvietosim informatīvus stendus pie Jūrmalas kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Avīzes

Jūrmalas Latvietis Nr.1- Aprīlis 2017

Jūrmalas Latvietis Nr.2 – Maijs/1 2017

Jūrmalas Latvietis Nr.3 – Maijs/2 2017

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.