Liepājas nodaļa
logo

NA priekšvēlēšanu programma un deputātu kandidātu saraksts Liepājā

Nacionālās Apvienības “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu kandidātu saraksts un priekšvēlēšanu programma 2017.gada pašvaldību vēlēšanām Liepājā.

Deputātu kandidātu saraksts 2017

1. Diāna Švānberga – Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore; Liepājas sporta bridža kluba valdes locekle

2. Artūrs Butāns – NA Liepājas nodaļas vadītājs; SIA Pepino valdes loceklis; SIA Kursas Putni valdes priekšsēdētājs
3. Daina Vanaga – Liepājas simfoniskā orķestra Mārketinga un komunikācijas daļas vadītāja; biedrības „Ziemupīte” valdes locekle
4. Līga Zvaigzne – Sertificēta supervizore; Liepājas pilsētas domes Sociālais dienesta sociālā darbiniece; nodibinājuma „ Fonds Agape” sociālā darbiniece; DZĪB “Dzintars 86” valdes priekšsēdētāja
5. Aivars Brālis – Liepājas Domes sociālo lietu komisijas loceklis; Liepājas pensionāru biedrības priekšsēdētāja vietnieks
6. Juris Leimants – Kvalitātes vadības speciālists; Kurzemes reģionālās valsts darba inspekcijas inspektors, zemessargs
7. Normunds Dzintars – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs; Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedrs; Latvijas Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdes loceklis; Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas valdes loceklis
8. Daumants Vidiņš – Latvijas radio žurnālists; tūristu grupu vadītājs.
9. Edmons Gruduls – Liepājas Ezerkrasta sākumskolas un SIA „Valodu Vēstniecība” angļu valodas pasniedzējs
10. Uldis Rolavs – SIA “Wurth” Kurzemes un Zemgales reģionu vadītājs; Kooperatīvā sabiedrība “Vilnis” valdes loceklis
11. Maruta Eistere – Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe.
12. Signe Kajaka – Ēku energoefektivitātes eksperte un ES projektu fondu vadītāja.
13. Randa Misāne – NBS Liepājas valodu skolas angļu valodas pasniedzēja
14. Sandra Vintere – IU “Leandra&Co” īpašniece
15. Henrijs Zands – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes students
16. Sigita Leimante – Liepājas Reģionālās slimnīcas vecmāte; Liepājas Raiņa 6.vidusskolas medmāsa; Daudzbērnu ģimenes apvienības „Dēkla” padomes locekle; Rīgas Stradiņu universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pasniedzēja;

17. Dainis Rozentāls – A/S “Latvijas Pasts” ekspeditors

18. Aivis Neimanis – Laikmetīgās mākslas pasākuma „Akti Naktī” rīkotājs, režisors un pasākumu producents

 

Priekšvēlēšanu programma 2017

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” mērķis ir uzlabot liepājnieku dzīves kvalitāti latviskā Liepājā. Strādāsim kopā ar cilvēkiem, kuriem ir svarīgi, lai Liepāja attīstītos par daudzpusīgu pilsētu un atzīst Latvijas Republikas izveidošanas pamatprincipus, respektējot katra liepājnieka nacionālo piederību. Lai īstenotu mērķi, apņemamies strādāt visu liepājnieku labā, racionāli un ekonomiski pamatoti plānot pašvaldības budžetu, piesaistot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas valsts budžeta līdzfinansējumu. Liepājas attīstību nodrošinās finanšu iespējas, ilgtermiņa pieeja attīstībai un saimnieciskās vadības labas pārvaldības principu ievērošana.

Tautsaimniecība un pilsētvide

Atbalstīsim vietējos ražotājus un pakalpojuma sniedzējus, kā arī amatnieku, mājražotāju zemnieku un zvejnieku vēlmi tirgot pašu saražoto produkciju Liepājā. Organizēsim investoru piesaisti jaunu darba vietu radīšanai. Izstrādājot prioritāšu plānu un, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, turpināsim ielu un trotuāru sakārtošanas darbus. Plānveidīgi uzlabosim ceļu uzturēšanas kvalitāti grantētus ceļus nomainot ar šķembu – bitumena segumu. Meklēsim risinājumus gājēju celiņu izbūvei privātmāju rajonos. Veicināsim Liepājas autostāvvietu pieejamību – bezmaksas transporta līdzekļa novietošana pirmās 30 minūtes, kā arī uzlabosim autostāvvietu infrastruktūru pie bērnudārziem un skolām. Turpināsim piemērot pilsētvidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Ar nekustamā īpašuma nodokļu politiku panāksim, lai nesakopto namu īpašnieki sakārto savus īpašumus.

Atbalsts ģimenēm

1.-4. klašu skolēniem mācību gadu laikā, kā arī sporta skolu/pulciņu bērniem vasaras brīvlaikā nodrošināsim bezmaksas braukšanu sabiedriskā transportā. Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas līdz 9. klasei. Jauno ģimeņu nodrošināšana ar ekonomiskiem īres dzīvokļiem. Turpināsim darbu pie bērnu rotaļu laukumu sakārtošanas visos pilsētas mikrorajonos. Sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru un darba devējiem veicināsim skolēnu nodarbināšanu vasaras periodā.

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe

Risināsim jautājumu par bezmaksas transporta nodrošināšanu pensionāriem no 75 gadu vecuma. Izveidosim krīzes centru vardarbībā cietušām personām. Piešķirsim papildatvaļinājuma dienas sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, pamatojoties uz paaugstināta riska apstākļiem un emocionālo slodzi. Veicināsim jauno ārstu, tai skaitā, bērnu zobārsta, piesaisti Liepājai, tādējādi uzlabojot speciālistu pieejamību. Atbalstīsim zobārstniecības pakalpojumu pieejamību brīvdienās.

Izglītība, kultūra un sports

Nodrošināsim visiem Liepājā deklarētajiem bērniem vietas bērnudārzos. Meklēsim risinājumus atvērt bērnudārzus Jaunliepājā un Karostā. Pašvaldības bērnudārzos pāriesim uz apmācībām tikai latviešu valodā. Uzlabosim pirmskolas iestāžu un skolu materiāli tehnisko bāzi. Sekmēsim LiepU un profesionālo izglītības iestāžu izaugsmi un veicināsim to sadarbību ar darba devējiem, atbalstīsim kvalificēta darbaspēka izglītošanu. Atbalstīsim Liepājas kultūras pasākumus, kas veicina lokālpatriotismu un liepājnieku radošumu. Sniegsim organizatorisku un finansiālu atbalstu tautas mākslas un profesionālo kolektīvu darbībai. Atbalstīsim sabiedrisko organizāciju darbību, kas vērsta uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, nozīmīgu kultūras, sporta, izglītības un sociālo mērķu īstenošanu. Atbalstīsim laikmetīgās mākslas centra izveidi. Pie daudzdzīvokļu mājām izveidosim aktīvās atpūtas laukumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Atbalstīsim skeitparku celtniecību.

Vide, tūrisms

Turpināt veloceliņu izbūvi, ietverot Karostu un Zaļo birzi.Sadarbojoties ar VARAM un pašvaldībām, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, meklēt risinājumu veloceliņu izveidei arī līdz Lietuvas robežai. Aktualizēsim Liepājas ezera vides sakārtošanu un lietderīgu tā resursu izmantošanu. Ar plašo, inovatīvo un dažādo kultūras piedāvājumu piesaistīsim gan kurzemniekus, gan ārvalstu tūristus.

Drošība

Palielināsim novērošanas kameru skaitu Liepājā, īpaši Karostā un Tosmarē. Sadarbībā ar Zemessardzi un Jaunsardzi veicināsim nacionālpatriotisko apziņu Liepājas iedzīvotājos. Informējot liepājniekus par pašvaldības darbu, efektīvi pārraugot pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību darbību, uzturot latviešu tautas vēsturiskās tradīcijas un, strādājot liepājnieku interesēs, Liepāja būs pilsēta, kurā vēlēsies atgriezties ikviens!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.