Rīgas nodaļa
logo

Nacionālās apvienības programma Rīgas domes vēlēšanās 2013

Spēks un Teikšana
Latviskai Rīgai — Latvijas galvaspilsētai

Nacionālās apvienības vadītā Rīga būs latviska, droša, ģimenēm draudzīga, labi pārvaldīta un ērta pilsēta.

Mēs esam par Latvijas pamatnācijas vērtībām un kultūru, par nacionālās tautsaimniecības īpašo statusu Rīgā. Par jaunām darba vietām un atbalstu Latvijas uzņēmējiem.

Bērni — nākotnes Rīgai. Mēs atrisināsim bērnudārzu problēmu un pašvaldības bērnudārzos pāriesim uz apmācībām tikai latviešu valodā. Skolās izskaudīsim narkotikas. Mēs ieguldīsim līdzekļus ne tikai narkomānijas apkarošanā, bet arī profilaksē un prevencijā. Atjaunosim “Rīgas atkarību profilakses centra” darbību. Vienlaikus mēs uzsāksim cīņu pret narkotiku tirdzniecību. Katram bērnam Rīgā reizi gadā nodrošināsim pilnu veselības pārbaudi bez maksas. Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem.

Rīga — kultūras galvaspilsēta. Atbalstīsim radošās aktivitātes, tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu attīstību. Veicināsim nacionālo kultūras biedrību darbu un finansiāli atbalstīsim tās. Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām. Veicināsim kultūras eksportu, un Rīga kļūs par Baltijas reģiona vadošo kultūras un mākslas pilsētu. Sadarbībā ar valdību un uzņēmējiem Rīgā taps Modernās mākslas muzejs, jauna koncertzāle, stadions, vieglatlētikas manēža. Katrā Rīgas apkaimē būs sakārtotas atpūtas vietas ģimenēm, peldvietas, rotaļu un sporta laukumi, suņu pastaigas vietas un veloceliņi.

Mazāki rēķini — turīgāki iedzīvotāji:

  1.  Atrisināsim “piespiedu nomas” situāciju starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem. 80 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku kopā ar savām ģimenēm šobrīd Rīgā cieš no absurda, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājām pieder citam īpašniekam.
  2. Izmantojot publisko un privāto finansējumu, četru gadu laikā renovēsim vismaz 25 procentus daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, panākot katrā ēkā enerģijas ietaupījumu vismaz 60 procentu apmērā. Savukārt desmit gadu laikā dzīvojamais fonds tiks renovēts pilnībā. Šajos darbos tiks nodrošināta augsta kvalitāte, un plaši tiks izmantoti Latvijā ražoti materiāli.
  3. Pakāpeniski pāriesim uz iedzīvotāju tiešajiem norēķiniem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Nepieļausim apkures atslēgšanu dzīvojamām ēkām.
  4. Pārņemot “Rīgas siltuma” kapitāla daļas, panāksim, ka šis uzņēmums strādā rīdzinieku labā. Lai samazinātu apkures izmaksas, veicināsim ekonomiski pamatotu pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem.

Saimnieciskā Rīga.  Mēs atjaunosim Investīciju un uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi. Sadarbībā ar uzņēmējiem un augstskolām veidosim biznesa un tehnoloģiju inkubatorus. Veidosim industriālās teritorijas ar attīstītu infrastruktūru un pieejamiem pamatpakalpojumiem. Rīgas osta būs pilsētas ekonomiskā sirds. Tā būs moderna, mūsdienīga un strādās pilsētas interesēs.

Rīga būs pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ikvienam nodrošināsim vieglu piekļuvi visām ikdienā svarīgajām kultūras un sadzīves vietām.

Izveidosim “novieto un brauc” stāvparkus pie visām nozīmīgām iebrauktuvēm pilsētā un ērtu sabiedriskā transporta savienojumu ar pilsētas centru. Palielināsim budžetu ielu un iekšpagalmu remontiem un nodrošināsim stingru kvalitātes kontroli.

Rīgas domē atjaunosim Korupcijas novēršanas komisiju.

Zaļā Rīga. Saglabāsim un attīstīsim pilsētas zaļo rotu — parkus un mežus. Daugavas krastmala un zaļās teritorijas tiks plašāk pielāgotas atpūtas pasākumiem. Lucavsalā un Uzvaras parkā ierīkosim aktīvās atpūtas un atrakciju zonas. Atjaunosim pilsētas galvenā arhitekta un galvenā dārznieka amatu.

Uzlabojot kontroli, būtiski samazināsim gaisa piesārņojumu. Atbalstīsim vietējos ražotājus, veidojot zaļos tirdziņus mikrorajonos.

Latviska Rīga. Latvijā un Rīgā visi godās latviešu kultūras tradīcijas, nacionālos simbolus un latviešu karavīru piemiņu.

Rīga kļūs par starptautisku tirdzniecības, kultūras un tehnoloģiju centru, tajā pašā laikā saudzīgi un profesionāli saglabājot pilsētas izcilo kultūrvēsturisko mantojumu.

Rīga ar darba vietām un kultūras pieejamību būs pievilcīga latviešiem, lai tie no visas pasaules atgrieztos uz dzīvi Latvijā.

Rīga būs pilsēta, kurā spēks un teikšana ir rīdziniekiem, kuri ciena latviešu valodu un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Saraksts

Rīgas domes deputātu kandidāti (saraksts CVK) un foto vēlēšanu bukletā vai Rīgas nodaļas Facebook lapā.

Piedāvājums

Nacionālās apvienības darba grupas pirms vēlēšanām lika galvas kopā, lai izdomātu labākos risinājumus nākotnes Rīgai. Uz sarunu aicināti vairāku Rīgas nodaļas darba grupu vadītāji, kas iepazīstina ar katras grupas paveikto.

VideoVisi video

thumb
thumb
thumb
thumb