Kuldīgas nodaļa
logo

Kuldīgā nepieciešams pašvaldības kapitālsabiedrību audits (1)

Vai Nacionālās apvienības Kuldīgas nodaļas deputāti, esot opozīcijā, var ietekmēt pašvaldības kapitālsabiedrību darbu? Diemžēl, jāsecina, ka ne visai pietiekamā apjomā un kvalitātē. Atbildes par mums interesējošiem jautājumiem no pašvaldības vadības puses izskatās vairāk formālas nekā pēc būtības, bet ierosinājumi ne vienmēr tiek ņemti vērā.

Aprakstīt situāciju un izteikt viedokli par šo mūs pamudināja kārtējā deputātiem pārsūtītā un SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) adresētā vēstule no kādas daudzdzīvokļu mājas pilnvarotajām personām. Šī nav pirmā vēstule, un jāteic, ka kopijas vienmēr tiek sūtītas arī Kuldīgas novada pašvaldībai un deputātiem. Jautājumi pārsvarā ir par mājas uzkrātajiem finanšu līdzekļiem un to izlietojumu.

Darām jums zināmu, ka no savas puses jau ne vienu reizi vien esam rakstījuši pašvaldībai pieprasījumus par situācijas skaidrošanu, tajā skaitā, par iepriekš minētās daudzdzīvokļu mājas pilnvaroto personu interesējošiem jautājumiem. Pretim saņemam apliecinājumus, ka viss tiek kontrolēts un bažām nav pamata. Acīmredzot, izskaidrots tiek nepienācīgā kvalitātē, ja mūsu iedzīvotāji ir spiesti rakstīt aizvien jaunas vēstules ar atkārtotiem pieprasījumiem.

Lai kvalitatīvāk un biežāk iepazītos ar situāciju pašvaldības kapitālsabiedrībās, Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumos, kuri apstiprināšanai tika iekļauti 2020. gada novembra domes sēdē, rosinājām veikt dažas izmaiņas un izteicām priekšlikumus papildināšanai. Piemēram, katras kapitālsabiedrības vadība ar ceturkšņa pārskatu atskaitās tieši domes sēdēs, lai iedzīvotāju vēlēti pārstāvji laicīgi var iepazīties ar šo uzņēmumu sasniegumiem, vai problēmsituācijām. Noteikumos ierosinājumi netika iekļauti, bet kādā citā sarakstē ar pašvaldību mums tika atbildēts, ka tāda prakse līdz šim nav bijusi, vai, ka pārskati ir publiski pieejami arī KKP mājaslapā, kur atspoguļoti gan ieņēmumi, gan izdevumi, gan finanšu rezultāti.

Tad lūk, tā arī darījām – mazliet paanalizējām publiski pieejamo informāciju, kuru, starp citu, par obligātu uzliek Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Tā kā izvērtējums veicams par iepriekšējā perioda darbību, kuras finanšu rezultātus apliecinājuši neatkarīgi revidenti, tad pēdējais šāds pārskats ir pieejams par 2019. gadu.

2019. gadu KKP noslēdza ar zaudējumiem, un tas nebūtu nekas īpašs, jo pašvaldības uzdevums caur kapitālsabiedrībām nav gūt maksimālu peļņu, bet nodrošināt ar likumu noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas. Taču, ņemot vērā, ka iepriekš KKP ir strādājis tikai ar lielāku vai mazāku peļņu, turklāt zaudējumu apmērs ir mīnus 222928 eiro, šādi saimnieciskās darbības rādītāji raisa virkni jautājumu, tajā skaitā, vai valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, kā arī labā ticībā saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgiem lēmumiem.

Mums nav pieejams KKP ar dalībnieka lēmumu apstiprināts budžeta plāns 2019. gadam, taču ja arī tāds būtu, diez vai plāns būtu bijis finanšu gadu beigt ar tādiem mīnusiem. Par zaudējumu rašanās iemesliem vadības ziņojumā ir pateikts ļoti maz, un šie argumenti neiztur kritiku, jo tieši pretēji – ielu ikdienas uzturēšanai ir par 66598 eiro pašvaldības naudas vairāk tērēts nekā 2018. gadā. Toties administrācijas izmaksas pieaugušas par 37595 eiro, dubultojušies parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kas kopā sastāda 207740 eiro.

No bilances redzams, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājumi sniegušies 717786 eiro apmērā, bet naudas līdzekļu atlikums, noslēdzoties 2019. gadam, ir tikai 140602 eiro. Naudas atlikums kontos ir mazāks nekā viena mēneša darbinieku darba algām, nemaz nerunājot par līdzekļiem saimnieciskās darbības veikšanai un par iedzīvotāju apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājumu!

Šāda finanšu situācija rada bažas, vai dzīvokļu īpašnieku uzkrātie māju apsaimniekošanas līdzekļi ir pietiekami droši pārvaldīti un būs vienmēr pieejami.

Neskatoties uz visu jau minēto, iepriekšējam valdes priekšsēdētājam, uz paša vēlēšanos izbeidzot pilnvarojuma līgumu 2019. gada nogalē, izmaksāts atsaukšanas pabalsts 3 mēnešalgu apmērā, t.i., vairāk nekā 6000 eiro, bet par jauno vadītāju bez konkursa apstiprināts līdzšinējais valdes loceklis un partijas “Kuldīgas novadam” biedrs un deputāta kandidāts. Šeit jāpiemin, ka visu četru pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāji ir šīs partijas biedri, tāpat, kā lielākajā daļā pašvaldības iestāžu, pārvalžu un skolu vadītāji. Varam atgādināt iedzīvotājiem, ka no 2020. gada 1. janvāra par kapitālsabiedrību vadītāju nevar tikt izraudzīta persona, kas pēdējo 2 gadu laikā ieņēmusi kādu amatu politiskā partijā vai partiju apvienībā. Iespējams, tieši tāpēc jaunais KKP vadītājs, kurš bija politiskās partijas valdes loceklis, amatā apstiprināts tieši 2019. gada priekšpēdējā darbadienā.

Nacionālās apvienības viens no prioritārajiem mērķiem jaunajā domes sasaukumā būs tieši kapitālsabiedrības KKP saimnieciskās darbības audits.

Kapitālsabiedrības saimnieciskajai darbībai ir jābūt neatkarīgai no pašvaldībā noritošajiem politiskajiem procesiem, vēlēšanu tuvumu, domes pozīcijā vai opozīcijā esošo partiju interesēm, savstarpējās varas dalīšanu u.tml.

Attiecībās starp kapitālsabiedrību un pašvaldību ir jānodrošina, ka kapitālsabiedrība kompetences ietvaros var rīkoties patstāvīgi, savukārt kapitāla daļu turētājs var pārliecināties, ka kapitālsabiedrības veiktās darbības nodrošina vislielāko iespējamo labumu pašvaldības iedzīvotājiem.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.