Rīgas nodaļa
logo

Vakar, 4.aprīlī, Vecrīgā, teātra „Trīs māsas” zālē bija pulcējušies Nacionālās apvienības (NA) Rīgas nodaļas biedri un atbalstītāji. Ar teātra telpām raksturīgu melodiju flautas skaņās pilnsapulces prelūdiju ieskandināja mūziķe Elizabete Balčus. Rīgas nodaļas biedri bija sapulcējušies, lai uzklausītu līdzšinējās vadības atskaiti par padarīto un lemtu, kam uzticēt vadības grožus turpmāk. Kā pirmais pārskatu par nodaļas darbību sniedza tās priekšsēdētājs un arī NA Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs Dainis Locis. Dainis Locis īsā retrospektīvā atsauca atmiņā daudzos nodaļas rīkotos pasākumus – gan gada noslēguma pilnsapulci, gan Ziemassvētku bluķa vakaru, gan citus pasākumus. Biedri tika informēti, ka nodaļā ir vairāk kā 300 biedru un jaunu biedru uzņemšana turpinās. Caurmērā ik mēnesi notiek biedru uzņemšanas komisijas sēdes, kurās tiek lemts par jaunu biedru uzņemšanu. Nodaļas priekšsēdētājs aicina arī pārējos nodaļas biedrus aktīvi iesaistīties jaunu biedru piesaistē, jo partijas augšanas potenciāls Rīgā ne tuvu vēl nav izsmelts.

Informējot par nodaļas organizatorisko pusi, Dainis Locis atklāja, ka nodaļas valdes sēdes notiek regulāri vienu vai divas reizes mēnesī. Neskatoties uz samērā kuplo valdes sastāvu, tā ir pietiekami aktīva un problēmas ar kvoruma nodrošināšanu nav bijušas. Līdz ar nodaļas rīkoto semināru Ceraukstē ir aizsākts ceļš uz 2017.gada pašvaldības vēlēšanām. Pateicoties NA biedra un Rīgas domes deputāta Andra Pārupa aktīvai rīcībai, ir tapis pirmais vēlēšanu stratēģijas variants. Lai gūtu atpazīstamību un padarītu nodaļas tradicionālās telšu aktivitātes efektīvākas, Dainis Locis aicina partijas biedrus uzņemties iniciatīvu un kļūt par savas apkaimes atbildīgo, kas pārzina tās aktualitātes, vajadzības, pazīst cilvēkus. Tas palīdzētu saņemt vajadzīgo informāciju, lai sekmīgi izvēlētos telšu akcijas norises vietas, laikus un aktualizējamos jautājumus.

Gatavojoties vēlēšanām Rīgā ir izveidotas vairākas darba grupas par aktuālām tēmām-nozarēm. Dainis Locis aicināja biedrus piedalīties šo grupu darbā un vērties pie to vadītājiem: Ģirta Lapiņa par finanšu un budžeta jautājumiem, Andra Lāča par pilsētas attīstības un īpašuma jautājumiem, Gintas Vilcānes par mājokļu jautājumiem, Ievas Holmas par vides jautājumiem, Daiņa Loča par izglītības jautājumiem, Ievas Bērziņas par kultūras jautajumiem, Lauras Insbergas par nacionāliem jautājumiem, Kārļa Dombrovska par drošības jautājumiem, Jāņa Feldmaņa par satiksmes jautājumiem un Mārtiņa Grauduma par sporta jautājumiem, kā arī Jurģa Klotiņa – par sociālajiem jautājumiem.

Par Rīgas domes aktualitātēm un NA biedru paveikto īsumā atskaiti sniedza Rīgas nodaļas valdes loceklis, NA frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ģirts Lapiņš. Lapiņa kungs klātesošos biedrus informēja par deputātu noslodzi un frakcijas sēžu regularitāti, un aicināja biedrus aktīvi piedalīties šajās sēdēs. Savā runā Ģirts Lapiņš informēja par aktuālo problemātiku, kas ir frakcijas dienas kārtībā: cīņa pret izšķērdību budžeta jautājumos, pilsētas saimnieciskās attīstības veicināšana, nekaunības un patvaļas atklāšana pilsētas kapitālsabiedrību pārvaldībā.

Sveikt klātesošos un izteikt savu atbalstu uzsāktajai cīņai par Rīgas atgriešanu latviešu rokās bija ieradies gan NA ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts, gan Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Ģenerālsekretārs aicināja biedrus izmantot NA jauno biroja telpu sniegtās iespējas un esošās komandas atbalstu. Ministra kungs atgādināja seno patiesību, ka, lai pārliecinātos par informācijas patiesumu, jāatrod tās pirmavots. Dzintars Rasnačs, kā piemēru atsauca atmiņā nesenos notikumus publiskā telpā, kad dezinformācija ar vairākkārtēju pārpublicēšanu kļuva par šķietami ticamu ziņu. Tādēļ ministrs aicināja informāciju par partijas biedru, vadības, ministru un deputātu darbību un viedokļiem iegūt no tiešraides radio un televīzijas raidījumiem.

Šogad nodaļas valdes veidošanas princips tiek saglabāts līdzīgi partijas valdes izveides principam, kad tajā ietilpst gan teritoriālo grupu, jauniešu un senioru apvienību pārstāvji, gan pilnsapulcē vēlēti valdes locekļi. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dainis Locis. Par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Ģirts Lapiņš. Savas kandidatūras nodaļas valdes amatam bija izvirzījuši 14 biedri. Pēc kandidātu uzstāšanās aizklātajā balsošanā tika ievēlēti 7 valdes locekļi. Apsveicam jauno Rīgas nodaļas valdi un novēlam, lai tās vadībā NA kļūst par populārāko latviešu partiju Rīgā, kā arī atgūst Rīgu!

Jaunais NA Rīgas nodaļas valdes sastāvs ir šāds: nodaļas priekšsēdētājs – Dainis Locis, nodaļas priekšsēdētāja vietnieks – Ģirts Lapiņš, teritoriālo grupu vadītāji: Jānis Leinerts, Mārtiņš Graudums, Edvīns Ginters, senioru pārstāvis – Māris Ošs, jauniešu pārstāvis – Līva Jonikāne; un ievēlētie valdes locekļi: Ieva Holma, Jānis Atis Krūmiņš, Ritvars Jansons, Ginta Vilcāne, Ieva Bērziņa, Ligita Vircava, Jānis Čudars.

Apraksts: Uģis Krūmiņš, foto: Ēriks Eriksons

Darba grupu vadītāju kontaktinformācija:
https://www.nacionalaapvieniba.lv/nodalas/riga-darba-grupas/

Foto Visi foto

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.