Latviešu leģionāru diena

Datums:   Laiks:

10.00 dievkalpojums Sv. Jāņa baznīcā

11.00 gājiens no Sv. Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim

14.00 piemiņas pasākums Lestenes Brāļu kapos

16. marts ir leģionāru piemiņas diena, kurā godinām karavīrus, kas 2. Pasaules kara laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās pret Padomju savienību, cenšoties nepieļaut Baigā gada atkārtošanos.

Rīgā leģionāru piemiņas pasākumi ik gadu parasti sākas ar dievkalpojumu Doma vai Sv. Jāņa baznīcā un gājienu līdz Brīvības piemineklim, kuru organizē Daugavas Vanagi un kurā piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku. Pie Brīvības pieminekļa gājienu sagaida Nacionālās apvienības jauniešu veidota Latvijas karogu aleja un tiek nolikti ziedi aizsaulē aizgājušo leģionāru piemiņai. Pēc gājiena liela daļa tā dalībnieku dodas uz Lestenes brāļu kapiem.