Plašāka informācija: Raivis Zeltīts, zeltits.raivis@gmail.com

Rīgas nodaļas darba grupas