Rekvizīti ziedojumiem un biedru naudai

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Reģ.nr. 40008220045
Adrese: Torņa iela 4, Rīga, LV-1050
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konts: LV07HABA0551038109736
Mērķis A: ziedojums un personas kods [Lai ziedotu konkrētai nodaļai, norādiet to maksājuma mērķī!]
Mērķis B: biedru nauda par /attiecīgais periods/

Atbilstoši NA Statūtiem un Valdes lēmumam, biedru nauda ir 1 EUR mēnesī.

!!! Ziedotājus lūdzam maksājumu uzdevumā norādīt savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Tas nepieciešams, jo likums par politisko partiju finansēšanu nepieļauj anonīmus ziedojumus.

Ziedot var gan skaidrā naudā, pārskaitot naudu uz minēto kontu jebkurā no bankām vai pasta nodaļām, gan arī izmantojot internetbanku pakalpojumus.

Organizācijas ziedot nedrīkst, ziedot var tikai fiziskas personas!

Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar likumu vienas personas ziedojumi viena gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas.

Sirsnīgi pateicamies visiem ziedotājiem!

ZIEDOTĀJU SARAKSTS (saskaņā ar KNAB sniegto informāciju)