Rekvizīti ziedojumiem un biedru naudai

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Reģ.nr. 40008220045
Adrese: Torņa iela 4, Rīga, LV-1050
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konts: LV07HABA0551038109736
Mērķis A: Ziedojums un personas kods [Lai ziedotu konkrētai nodaļai, norādiet to maksājuma mērķī!]
Mērķis B: Biedra nauda par /attiecīgais periods/

Biedru naudas apjoms tiek noteikts saskaņā ar tabulā norādīto informāciju:

Biedrs (statuss) Biedru naudas apjoms
NA Goda biedrs NAV jāmaksā!
NA biedri 25 EUR gadā
Studējošā jaunatne un pilngadību
sasniegušie skolēni, seniori no 65 gadu vec.
12 EUR gadā

Saskaņā ar NA Statūtu 2.7. punktu pēc personas iesnieguma, ņemot vērā viņas mantisko stāvokli, Valde var lemt par mazāku biedra naudas apmēru iesniedzējam.

Ja NA biedrs vēlas veikt lielāku biedru naudas iemaksu, tad tas ir iespējams, bet ir jāņem vērā, ka:

  • fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30 procentus no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem;
  • vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā par summu, kas nepārsniedz 5 minimālo mēnešalgu apmēru (2020.gadā – 2500 eiro); arī politisko partiju biedriem iestāšanās un biedru naudas iemaksu un veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 5 minimālās mēnešalgas.

!!! Ziedotājus lūdzam maksājumu uzdevumā norādīt savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Tas nepieciešams, jo likums par politisko partiju finansēšanu nepieļauj anonīmus ziedojumus.

Ziedot var gan skaidrā naudā, pārskaitot naudu uz minēto kontu jebkurā no bankām vai pasta nodaļām, gan arī izmantojot internetbanku pakalpojumus.

Organizācijas ziedot nedrīkst, ziedot var tikai fiziskas personas!

Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar likumu vienas personas ziedojumi viena gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas.

Sirsnīgi pateicamies visiem ziedotājiem!

ZIEDOTĀJU SARAKSTS (saskaņā ar KNAB sniegto informāciju)