Lietotāja raksti: Gatis Sprūds

  1. Valstij ir jāstrādā tā, lai uzņēmēji un iedzīvotāji nodokļus maksātu ar prieku!

    Valsts jēga ir nevis sodīt un iznīcināt, bet gan radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai un tās pilsoņu pārticīgai dzīvei. Protams, ka pārkāpēji ir jāsoda, taču vēl labāk, ja ir izveidota tāda vide, kurā pārkāpēju nav vai to ir ļoti, ļoti maz.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valstij-ir-jastrada-ta-lai-uznemeji-un-iedzivotaji-nodoklus-maksatu-ar-prieku/