Lietotāja raksti: Laima Melkina

 1. NA pārstāvju paveiktais otrajā darba gadā Eiropas Parlamentā

  Līdzīgi kā miljoniem cilvēku, arī EP deputāti sasaukuma otrajā gadā pielāgojās Covid-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un, kaut arī attālināti, izstrādāja un pieņēma lēmumus, kas nākamajos gados ietekmēs dzīvi Latvijā un citur Eiropā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-parstavju-paveiktais-otraja-darba-gada-eiropas-parlamenta/
 2. Senāta spriedums: Salaspils domei ir jānodrošina visiem deputātiem vienlīdzīgas tiesības

  Pēc tiesas sprieduma Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars uzskata, ka beidzot varētu tikt pielikts punkts politiskajai patvaļai Salaspils novada pašvaldībā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/senata-spriedums-salaspils-domei-ir-janodrosina-visiem-deputatiem-vienlidzigas-tiesibas/
 3. NA aicinās premjeru skaidrot viedokļa paušanu Latvijas vārdā saistībā ar jaunu Ungārijas likumu

  Partija aicinās premjeru uz Nacionālās apvienības valdes un Saeimas frakcijas kopīgu sēdi.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-aicinas-premjeru-skaidrot-viedokla-pausanu-latvijas-varda-saistiba-ar-jaunu-ungarijas-likumu/
 4. NA vienojas ar Liepājas partiju un LRA par sadarbību Liepājas domes koalīcijā

  Jaunajā sasaukumā NA strādās, lai pildītu vēlēšanu programmā paredzētos uzlabojumus izglītībā, kultūrā, infrastruktūrā un ekonomikā, kā arī sakārtotu ģimeņu atbalsta un pirmsskolas izglītības jautājumus.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-vienojas-ar-liepajas-partiju-un-lra-par-sadarbibu-liepajas-domes-koalicija/
 5. Andis Zariņš būs Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks

  Nacionālā apvienība ir gatava konstruktīvam darbam, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu un sekmētu Ventspils novada attīstību.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/andis-zarins-bus-ventspils-novada-domes-priekssedetaja-vietnieks/
 6. NA Talsos gatava strādāt vienotā komandā

  “Plaša un uz sadarbību vērsta komanda ir atslēga veiksmīgam darbam un novada izaugsmei,” iezīmē Sandra Pētersone.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-talsos-gatava-stradat-vienota-komanda/
 7. NA izsaka gatavību strādāt Liepājas domes koalīcijā

  Par jaunā sasaukuma galvenajiem mērķiem Nacionālā apvienība redzētu izglītības un kultūras potenciāla īstenošanu, kā arī atbalsta nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem, rosinot izveidot Ģimenes un demogrāfisko lietu komisiju.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-izsaka-gatavibu-stradat-liepajas-domes-koalicija/
 8. NA – ģeogrāfiski visplašāk pārstāvētā partija 34 pašvaldībās

  Pateicoties vēlētāju atbalstam, Nacionālā apvienība ieguvusi pārstāvniecību 34 pašvaldībās no 35, kurās kandidēja. Tā ir plašākā ģeogrāfiskā pārstāvniecība no valdības sastāvā esošajām partijām.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-geografiski-visplasak-parstaveta-partija-34-pasvaldibas/
 9. E. Krusts: Ne vienmēr jaunība kā lielums ir pozitīva

  Kandidēšanai vēlēšanās ir jānobriest, jāiepazīst un jāizprot politikas pamatprincipi, jāizveido sava uzskatu sistēma un tikai tad jāvirzās politikā iekšā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/e-krusts-ne-vienmer-jauniba-ir-pozitiva-politikai/
 10. I. Ernštreite: Gaidis Bērziņš ir klātesošs lībiešu darbiem

  Piekrastes senie zvejniekciemi glabā unikālas lībiešu kultūrvēstures zīmes, tādēļ ir prieks, ka to saglabāšana un nodošana jau nākamajām paaudzēm ir svarīga ikvienam, kas tajos dzīvo, rada, atpūšas vai vienkārši atbrauc ciemos.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/i-ernstreite-gaidis-berzins-ir-klatesoss-libiesu-darbiem/