PROGRAMMAS IEVADS

Visos laikos latviešu centienus pēc tautas turpināšanās un politiskās patstāvības pārstāvējusi nacionālā kustība. Dažādos laikos atšķīrušās šīs kustības darbības metodes un aktuālie izaicinājumi, taču tā vienmēr pastāvējusi un stāvējusi priekšgalā nācijas dzīvībai un attīstībai izšķirošiem notikumiem. Nacionālā apvienība ir mūsdienu latviešu nacionālās kustības pārstāvis Latvijas valsts varā.

Nacionālās apvienības augstākais mērķis ir latviska Latvija. Tā ir neatkarīga Latvijas valsts, latviešu nācija, tās kultūra un valoda, kas turpinās un attīstās cauri laikiem.

Nacionālā apvienība ir nacionāli konservatīva politiskā partija, kas nākotnes izaugsmi un attīstību redz iespējamu tikai stingrā uzticībā laika pārbaudi izturējušām vērtībām. Mūsu galvenās vērtības: latviešu nācija, valoda un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

Latviešu nācijas ilgtermiņa attīstībai redzam trīs būtiskākos izaicinājumus, kam jāpakārto valdības politiskās izvēles un lēmumi:

  • Latviešu tautas fiziska turpināšanās savā tēvzemē. Lai to nodrošinātu, jāpanāk dzimstības rādītāju uzlabošanās, jāpalielina veselīgi un aktīvi nodzīvotā mūža ilgums un jādod iespēja Latvijā dzīvot visiem latviešiem, kuri to vēlas. Šis uzdevums izpildāms, aktīvi uzlabojot dzīves kvalitāti ģimenēm ar bērniem, palīdzot tām tikt pie laba mājokļa, izglītības un darba. Valstij stratēģiski gudri jāveicina ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme un jāatbrīvo no nevajadzīgiem šķēršļiem cilvēki, kuri ar savu aktīvo darbu šo izaugsmi veicina. Aktīvi uzturama saikne ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem, sniedzot gan sistēmisku, gan individuālu atbalstu ikvienam, kurš vēlas atgriezties dzīvot savā senču zemē.
  • Latviešu tautas garīga turpināšanās – latviešu valodas, kultūras, kolektīvās atmiņas un piederības sajūtas stiprināšana. Ņemot vērā okupācijas rezultātā notikušās etniskā sastāva izmaiņas, Latvijai jārūpējas par latviešu īpatsvara pieaugumu valstī un jābūt ļoti piesardzīgiem uz atsevišķu interešu grupu centieniem problēmas risināt ar jaunas imigrācijas palīdzību. Latvijai jābūt atvērtai un draudzīgai pret ikvienas tautības Latvijas iedzīvotāju, bet stingri jāpastāv, ka latviešu valoda, kultūra un vēstures atmiņa ir sabiedrības kopējais pamats, uz kā valstij jābalstās izglītībā, sabiedriskā dzīvē un sadzīvē. Nacionālā pašapziņa stiprināma, veidojot Latviju kā latvisku valsti, kurā atbalsta izcilības, bet rūpējas arī sabiedrības neaizsargātāko daļu, kurā izrāda godu un cieņu vecākajai paaudzei, piemin tautas upurus un augstā godā tur vēstures varoņus.
  • Drošība – spēja aizsargāt nacionālās intereses pret nedraudzīgu ārēju varu ietekmi un apdraudējumiem . Nacionālā apvienība uzsver Latvijas ģeopolitisko piederību Rietumu civilizācijai. Latvijas drošības interesēs ir aktīva dalība NATO, un uz nacionālu valstu līdzvērtīgu sadarbību veidota Eiropas Savienība. Lai arī pārspīlēti liberālu un tradicionālās vērtības noniecinošu politisko grupu ietekme Rietumu pasaulē ir izaicinājums, galvenais apdraudējums latviešu nācijai ir Krievijas imperiālisms. Mūsdienu Krievija rada militārus, informatīvus un politiskus draudus Latvijas valstij. Tam jāspēj atbildēt, novēršot Kremlim paklausīgo politiķu nonākšanu valdībā, vairojot Latvijas militāro potenciālu un sadarbību ar stratēģiskiem partneriem, kā arī stiprinot Latvijas informatīvo telpu.

Nacionālās apvienības paplašinātā politiskā programma ir aktuālo priekšlikumu un uzdevumu apkopojums valstij un tās stratēģiskai attīstībai svarīgās jomās.