No visiem Latvijas valstspiederīgajiem aptuveni 15% patlaban dzīvo ārpus Latvijas. Bet latvieši ārzemēs nav atdalāmi no Latvijas un latviešu kopuma – diaspora ir un paliks daļa no Latvijas un tās kultūras. Latvieši ārvalstīs aktīvi iesaistās un seko līdzi Latvijas norisēm, viņi sniedz milzīgu ieguldījumu ne tikai materiālā, bet arī garīgā un kultūras izpratnē. Diaspora jau ikdienā ir Latvijas sastāvdaļa ne tikai pārnestā, bet arī tiešā nozīmē, un šī izpratne tiek stiprināta ar Nacionālās apvienības iniciētajā un izstrādātajā Diasporas likumā. Ar šo likumu tiks parādīts, ka ne tikai diasporai ir svarīga Latvija, bet arī Latvijai svarīga tās diaspora. Likumā noteikta prasība paturēt prātā kopīgo mērķi, kopīgo apziņu par to, ka diaspora nav nekas attāls – tie tāpat ir latvieši.

 

DIASPORA

 • Nodrošināsim Diasporas likuma pieņemšanu, lai ar tā palīdzību stiprinātu ārvalstīs dzīvojošo Latvijas piederīgo piederību Latvijai un nodrošinātu diasporai iespējas brīvi veidot, uzturēt un paplašināt saites ar Latviju, sekmēt latviešu valodas, kultūras un piederības sajūtas Latvijai saglabāšanu diasporā.
 • Panāksim efektīvu Diasporas likuma iedzīvināšanu, tā īstenojot sistēmisku un sistemātisku atbalsta politiku un pasākumus diasporai un remigrantiem, vienlaikus nodrošinot labvēlīgus apstākļus sadarbībai un remigrācijai.
 • Stiprināsim latvisko vērtību uzturēšanu diasporā, izpratni un saglabāšanu ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū, stiprinot dialogu starp valsti un diasporas pārstāvjiem.
 • Palīdzēsim nodrošināt diasporai saikni ar Latviju, līdzdalību Latvijā notiekošajos procesos, kā arī veidosim atbalsta pasākumus tiem, kas vēlas atgriezties Latvijā.
 • Īstenosim pasākumus latviskās identitātes stiprināšanai, latviešu valodas un kultūras saglabāšanai, dzīvojot ārpus Latvijas. Tās ir latviešu valodas apmācības, nedēļas nogales skolas, vasaras nometnes, latviešu valodas apguves metodikas izstrāde, finansējums pedagogiem utt. Veicināsim latviešu kultūras un tradīciju pieejamību un ilgdzīvi diasporā.
 • Stiprināsim diasporas pilsonisko un sociālo aktivitāti, atvieglojot diasporas pārstāvju iespējas piedalīties Latvijas sociālajos un politiskajos procesos.

 

REMIGRĀCIJA

 • Īstenosim jēgpilnas un remigrāciju veicinošas aktivitātes, sniedzot nepieciešamo atbalstu tiem ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, kas vēlas atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.
 • Panāksim, ka uz pastāvīgu dzīvi Latvijā atgriežas vairāk cilvēku nekā dodas prom.
 • Nojauksim visus šķēršļus remigrācijai (birokrātiskus, praktiskus), tā radot iespēju vairāk cilvēkiem atgriezties un veidot savu dzīvi Latvijā.
 • Risināsim tādas problēmas kā reglamentēto profesiju atzīšanu un papildu dzīvesvietas adreses deklarēšanu, kas atvieglos tādas lietas kā bērnu reģistrēšanu izglītības iestādēs, sociālo pakalpojumu saņemšanu un citus.
 • Izveidosim visaptverošu un sistemātiku remigrācijas atbalsta sistēmu, nodrošinot “vienas pieturas principa” ieviešanu ar remigrantiem paredzētas īpašas platformas izveidi, ieviešot atbalsta mehānismus tiem diasporas pārstāvjiem, kas vēlas atgriezties – piemēram, pārcelšanās izmaksu pabalstu.