Raksti par personām: Agris Petermanis

Beidzot ceļš Liepāja-Rucava-Lietuvas robeža tiks sākts atjaunot! (1)

21.oktobrī, pirmdien, no Kurzemes ievēlētais Saeimas deputāts, Saeimas Tautsaimniecības komisijas Vides apakškomisijas priekšsēdētājs Dzintars Kudums apmeklēja Rucavas un Nīcas novadus. Viņš tikās ar Rucavas novada vadītāju Līgu Stendzi, citiem novada iedzīvotājiem.

Dzintars Kudums klātienē nodeva rucavniekiem iepriecinošu vēsti, ko viņi jau sen bija gaidījuši – valsts nākamā gada budžetā ieplānots, ka tiks sākts problemātiskā ceļa A11 posma Liepāja-Rucava-Lietuvas robeža remonts. Tagad jau notiek tehniskā projekta izstrāde, pēc tam konkursa kārtībā tiks izvēlēts uzņēmums-ceļa atjaunotājs. Ja process sekmēsies bez kavējumiem, tad jau nākošā, 2014.gada, augusta beigās, septembrī, oktobrī sāksies reāli ceļa atjaunošanas darbi.

Līga Stendze vēl pieskārās jautājumiem, kuri saistās ar problēmām Papes ezera apsaimniekošanā, ar Baltijas jūras krasta apbūvi Nidā.

Nīcas novadā Dz. Kudums uzklausīja novada vadītāju Agri Petermani, klātienē iepazinās ar paveiktiem ēku siltināšanas projektiem skolā, bērnudārzā, novērtējot, ka nīcenieki ir aktīvi un neatlaidīgi dažādu atbalsta fondu apguvē.

Dz.Kuduma tikšanās ar iedzīvotājiem Rucavas novadā.

Dz.Kuduma tikšanās ar iedzīvotājiem Rucavas novadā.

No kreisās: Māra Dabare, Dzintars Kudums, Nīcas novada izpilddirektors Andrejs Šakals, Nīcas novada novada vadītājs Agris Petermanis.

No kreisās: Māra Dabare, Dzintars Kudums, Nīcas novada izpilddirektors Andrejs Šakals, Nīcas novada novada vadītājs Agris Petermanis.