Raksti par personām: Džans Dedzjans

NA politiskās aktualitātes: ekstrēmisma ierobežošana, sadarbība ar Ķīnu un grozījumi Augstskolu likumā

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Šodien Saeima sanāca uz pirmo sēdi šī gada pavasara sesijā, un darbi aizsākušies spraigi – šodienas sēdes darba kārtība bija patiešām daudz būtisku jautājumu un likumprojektu. Tāpēc – uzreiz pie svarīgākā. Vēršu Jūsu uzmanību uz no Nacionālās apvienības viedokļa būtiskākajiem šodienas Saeimas sēdes laikā pieņemtajiem lēmumiem.

Viens no pēdējo gadu nenoliedzami aktuālākajiem jautājumiem ir krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, kas rada būtiskus zaudējumus valstīm un to iedzīvotājiem visā pasaulē. Ar mērķi stiprināt šādu pretlikumīgu aktivitāšu prevenciju, šodien nodošanai tālākai skatīšanai komisijās atbalstījām grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām, kas paredz nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt pārskatu par starptautisku uzņēmumu grupu darbību. Tā kā starptautiskas uzņēmumu grupas darbojas dažādās valstīs, tās var iesaistīties agresīvās nodokļu plānošanas praksēs un izmantot nepilnības tiesību aktos, lai samazinātu maksājamos nodokļus – šādu negodīgu praksi, kuras rezultātā cieš pārējie uzņēmumi un arī iedzīvotāji, esam novērojuši praksē pārāk bieži, lai to atstātu bez ievērības. Ar šiem grozījumiem speram soli šādu aktivitāšu ierobežošanā.

Tāpat šodien atbalstījām nodošanai komisijās grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas, kompleksi ar grozījumiem Nacionālās drošības likumā, paredz noteiktos gadījumos aizliegt pilsonim, nepilsonim, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai izceļot no Latvijas. Šie grozījumi izstrādāti ar mērķi atturēt personas no prettiesiskas piedalīšanās bruņotos konfliktos ārvalstīs un lai novērstu radikalizācijas un ekstrēmisma izplatīšanos. Ņemot vērā pašreiz esošo drošības situāciju pasaulē, jau vairākas valstis, piemēram, Lielbritānija, Dānija, Vācija un Nīderlande, jau ir veikušas izmaiņas savos normatīvajos aktos, lai novērstu radikalizācijas un ekstrēmisma izplatīšanos. Ar nožēlu jāsaka, ka šis jautājums kļuvis aktuāls arī Latvijai – sabiedrības uzmanības centrā nonākuši vairāki gadījumi par kriminālprocesiem par prettiesisku piedalīšanos bruņotos konfliktos ārvalstīs. Ar šiem grozījumiem ceram atturēt un mazināt šo gadījumu regularitāti.

No komisijām nodotajiem jautājumiem uz jau saistošajiem lēmumiem. Šodien atbalstījām grozījumus Publiskās un privātās partnerības likumā, kas izstrādāts un ar ko nodrošinām Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu nosacījumu pārņemšanu, precizējot definīcijas par operacionālā riska aspektiem, precizējot un paplašinot jau likumā noteikto tā piemērošanas izņēmumu sarakstu, piemēram, zemes vai cita nekustamā īpašuma pirkšanā vai nomā, paplašinot un precizējot publisko partneru savstarpēji slēgto koncesiju piešķiršanas tiesības, to, kurš tiesiskais regulējums piemērojams jauktu līgumu slēgšanas gadījumā, precizējot paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību un citus būtiskus aspektus.

Trešajā un galīgajā lasījumā šodien atbalstījām grozījumus Augstskolu likumā, kas rosināti, lai varētu uzsākt vienota jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Šobrīd diemžēl tiesību zinātnes diploms pats par sevi negarantē, ka absolventam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas jurisprudences praksē. Lai nodrošinātu to, ka darba tirgū nonāk patiešām augsti kvalificēti speciālisti, lai to klienti spētu pārliecināties par jurista profesionālo sagatavotību, kā arī lai kopumā celtu izglītības kvalitāti, Nacionālā apvienība šodien atbalstīja iniciatīvu, ka tiesību zinātnes studentiem, beidzot augstskolu, būs jākārto vienots valsts eksāmens.

Trešajā lasījumā šodien izskatījām un atbalstījām grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kuri nosaka, ka karavīriem piemaksa par pedagoģisko darbību militārajā izglītības iestādē kopā ar citām piemaksām turpmāk nedrīkstēs pārsniegt tam noteikto mēnešalgu. Ar šiem grozījumiem precizējam Atlīdzības likuma normas, lai, palielinot piemaksas apmēru par papildu darbu, attiecīgi palielinātos arī karavīram izmaksātās kopējās piemaksas limits par papildu pienākumu izpildi un pedagoģisko darbu, vienlaikus ļaujot karavīram gan pildīt visus nepieciešamos uzdevumus, gan arī aktīvi piedalīties mācību procesā. Ar grozījumiem novēršam nevienlīdzību, kad atsevišķām amatpersonām tiek nesamērīgi ierobežota atlīdzība par papildu veiktajiem pienākumiem un motivējot tos veikt uzdotos pienākumus gan pedagoģiskajā darbā, gan veicot papildu pienākumus.

Tāpat arī šodien vērtējām un atbalstījām grozījumus Militārpersonu izdienas pensiju likumā, kas paredz aprēķināt lielāku izdienas pensiju visiem karavīriem. Mūsu valsts drošības stūrakmens ir mūsu nacionālie bruņotie spēki. Piesaistot dienesta laiku sociālajām garantijām, mēs ne vien panāksim pieaugumu NBS rindās, bet arī nodrošināsim augsti kvalificētu, profesionālu un pieredzējušu militārpersonu ilgstošu dienēšanu, tā ietaupot ne vien to laiku un līdzekļus, kas ieguldāmi katra jauna NBS karavīra sagatavošanā, bet arī ilgtermiņā nodrošinot NBS augstākās kvalitātes latiņas uzturēšanu un mūsu NBS stiprināšanu.

Un nu, šīsdienas piepildītās sēdes atskata noslēgumā, vēlos paust gandarījumu par iespēju aizvadītājā nedēļā Rīgā uzņemt Ķīnas Tautas kongresa priekšsēdētāju Džanu Dedzjanu un delegāciju. Nacionālā apvienība no savas puses apliecināja atbalstu “vienas Ķīnas” politikai un aicināja Ķīnas pārstāvjus no savas puses apzināties Latvijas valstiskuma un ģeopolitiskās pozīcijas stratēģisko nozīmi. Augstu novērtējam iespēju piedalīties šīs vēsturiskās vizītes norisē un no pirmavota izzināt Ķīnā notiekošos procesus un attīstību; esam atvērti un turpināsim meklēt potenciālos saskarsmes punktus turpmākās sadarbības stiprināšanā, lai tā sniegtu pienesumu gan Latvijas, gan Ķīnas tautai.