Bauskas nodaļa

Raksti par personām: Igors Savko

NA Bauskas nodaļa 2017.gada pašvaldību vēlēšanās (3)

Mēs, Nacionālās apvienības deputātu kandidāti, esam par godīgu, atklātu un profesionālu Bauskas novada pārvaldi. Mūsu vidū ir dažādu profesiju pārstāvji, esam ar dažādu dzīves pieredzi, mēs dzīvojam un strādājam gan pilsētā, gan pagastos un esam gatavi savu enerģiju ieguldīt novada izaugsmē.

1-5

  1. Raitis Ābelnieks

Bauskas novada domes priekšsēdētājs. Gan vārdos, gan darbos īstens Latvijas un  Bauskas patriots. Lepojas gan ar Bausku, gan savu dzimto vietu Jaunpiebalgu. Aizraujas ar vēstures pētīšanu, ceļošanu un fotografēšanu. Godīgs, taisnīgs un nesavtīgs, īstenojot izvirzītos mērķus.  Atsaucīgs un zinošs, prasīgs pret sevi un citiem. Vienmēr tur doto vārdu, pieklājīgs un galants.  Dzīves moto: “Viss, kas notiek, notiek uz labu”.

  1. Inita Nagņibeda

Domes deputāte un Bauskas sākumskolas direktores vietniece.  Sabiedriski aktīva un radoša personība no Īslīces pagasta. Savā darbībā un uzskatos godīga un atklāta, nebaidās uzņemties atbildību, principiāla un mērķtiecīga,  Iestājas par visiem pieejamu, mūsdienīgu izglītību. Savu būtību izsaka atziņā: „Daru darbu, kas patīk un padodas, mīlu cilvēkus, godāju savu ģimeni un tēvzemi – Latviju.”

  1. Voldemārs Čačs

Domes deputāts, galvenais speciālists Saimnieciskajā nodaļā. Atbildīgs un izdarīgs , labi pārzina novada saimnieciskos darbus, viņam patiesi rūp, lai Bauska un pagasti būtu sakopti un attīstītos. Brīvajā laikā strādā dārzā, risina krustvārdu mīklas, rudeņos ir aktīvs sēņotājs. Dzīves sūtība ir palīdzēt līdzcilvēkiem. Par savu nesavtīgo darbību ieguvis sabiedrības novērtējumu – Bauskas novada Goda pilsonis.

  1. Jānis Dūmiņš

Bauskas Kultūras centra direktors. Mūziķis un kultūras entuziasts. Mērķtiecīgs savu sapņu un ideju īstenošanā. Savā darbā  prot apvienot lietišķo un māksliniecisko. Atbildīgs un izpalīdzīgs, augstu vērtē komandas darbu jaunu iespēju realizācijā. Veido Bausku par  vienu no vadošiem Latvijas kultūras centriem.   Ir pārliecināts, ka „lielisks darbs ir paveicams tikai tad, kad tu mīli un tici tam, ko dari”.

      5. Daira Zemture

Juriste. Ar lielu pieredzi  juridiskajā un pašvaldību darbā. Patīk lietu sakārtotība,   savā darbībā ir principiāla un precīza, piemīt augsta pilsoniskā atbildība. Pozitīva dzīves uztvere un laba humora izjūta. Aizraujas ar dārzkopību un ceļošanu.  Dzīvo un strādā ar  pārliecību: „Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Visam savs laiks.”

 

6-10

  1. Ainārs Pastors

SIA “Reklāmas dizaina darbnīca” valdes loceklis. Veiksmīgs uzņēmējs un profesionāls dizaineris ar jūtīgu mākslinieka dvēseli. Piemīt lielas darba spējas, prasmīgs un izdarīgs pievilcīgas dzīves un darba vides veidošanā. Zina, ko grib, un kā var izdarīt vēl labāk.

  1. Ieva Bronko-Pastore

Lietvede Bauskas 2.vidusskolā, biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja. Savā darbībā mērķtiecīga, precīza un ļoti atbildīga. Neatlaidīgi un ar lielu entuziasmu iet uz  savu mērķi – sakārtot Bauskas vecpilsētu, šajā jomā realizējusi vairākus projektus. Šobrīd  laiku velta  dēliņa audzināšanai un sevis pilnveidošanai mākslas jomā.

  1. Gints Druseiks

SIA “Jaunkrasts” īpašnieks un valdes loceklis. Drosmīgs un enerģisks  Brunavas pagasta jaunais uzņēmējs. Nebaidās riskēt un neatlaidīgi iet uz savu mērķi – attīstīt un pilnveidot veiksmīgu uzņēmējdarbību laukos.  Pozitīva dzīves uztvere un nemitīga tiekšanās pēc jauniem izaicinājumiem ir viņa   dzīves galvenie  virzītājspēki.

       9. Anita Dzelzkalēja

Uzņēmēja ar darbavietu Ceraukstes pagasta “Rožmalās”, dzīvo Mežotnes pagastā. Atsaucīga triju bērnu māmiņa, kura spēj veltīt laiku gan ģimenei, gan biznesam, gan sabiedriskajām aktivitātēm. Pozitīva, darbīga un aizrautīga.   Vaļasprieks – kalnu slēpošana. Pati par sevi saka: „Mīlu interesantu dzīvi, ticu labajam un cilvēkiem.”

      10. Didzis Paegle

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Apsaimniekošanas un apgādes nodaļas vadītājs. Dzīvo Codes pagastā. Sabiedriski aktīvs un mērķtiecīgs. Ūdenssporta entuziasts, atraktīvs, līdzcilvēki saka  –  sabiedrības dvēsele. Apzinīgi savu darbu un brīvo laiku iegulda arī vaļaspriekā – dejo VPDK „Mēmele”.

 

11-15

         11. Ligita Ābelniece

Z/S “Jaunsenči” pārvaldniece  Gailīšu pagastā. Pārzina sava biznesa nozari, prasmīgi izmanto uzkrātās zināšanas uzņēmuma attīstībā. Sirdslietas ir ceļošana un mūsdienu deja. Sirsnīga, saimnieciska, ar pozitīvu dzīves uztveri. Dzīvē vadās pēc atziņas: „Ja nevari mainīt apstākļus, maini attieksmi!”

        12. Gvido Kalnmalis

Lauksaimnieks, uzņēmējs un sporta darba organizators Mežotnes pagastā. Sporta  entuziasts un Latvijas patriots. Nesavtīgi darbojas  sabiedrības labā, ieguldot savu laiku un līdzekļus sporta aktivitāšu organizēšanā.   Tiešs un godīgs savā pārliecībā. Brīvajā  laikā spēlē  hokeju un dejo tautiskās dejas.

        13.Kaspars Brazovskis

Biedrības “Codes Malēji” vadītājs. Informācijas tehnoloģiju  speciālists. Sporta pasākumu organizators un vadītājs no Codes pagasta. Veselīga dzīvesveida entuziasts un popularizētājs. Aizraujas ar velosportu, makšķerēšanu un ceļošanu. Iegulda savu laiku un darbu, lai izveidotu tūrisma takas. Aktīvs, atraktīvs un mērķtiecīgs savā darbībā un pārliecībā.

        14. Anita Kleina

SIA “Arbor Medical Korporācija” produktu speciāliste. Piemīt dziļas zināšanas ekonomikā un finansēs. Brīvajā laikā ceļo, lasa intelektuālo literatūru, sporto. Mērķtiecīga, ar augstu atbildības izjūtu. Raksturīga patstāvība, labvēlība, pašcieņa. Ir harmoniska, sirsnīga, ciena ģimeniskumu.  Dzīves moto: „Nedari otram to, ko negribi, lai tev dara.”

       15. Nauris Smaļķis

Futbola treneris. Sabiedriski aktīvs un mērķtiecīgs jaunietis no Īslīces pagasta. Nebaidās riskēt un vienmēr mācīties ko jaunu. Sports ir viņa dzīvesveids un pārliecība. Prot pārējos aizraut ar savu ideju un sasniegt arvien augstākus mērķus gan sportā, gan dzīvē. Ir stingri pārliecināts, ka tikai  katrs pats  ir  atbildīgs par savas dzīves veidošanu.

 

16-20       16. Maira Kalada

Namu apsaimniekotāja Gailīšu pagastā, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības “Bauska” valdes priekšsēdētāja.  Pati sporto un motivē to darīt arī citus. Saskarsmē ar līdzcilvēkiem ļoti labsirdīga un korekta. Savā darbībā precīza, zinoša, ar lielu atbildības izjūtu. Ir pārliecināta, ka ikvienam ir iespēja  pilnveidoties  un attīstīt savas intereses.

17. Aldis Atvars

SIA “Bauskas alus” sagādnieks. Atbildīgs un precīzs speciālists. Brīvo laiku aizņem  fotografēšana, ceļošana, videomontāžu veidošana, vācu valodas apguve, kordziedāšana. Savstarpējās attiecībās korekts un objektīvs, ar labu humora izjūtu, vienmēr izpilda apsolīto. Dzīves pārliecība pavisam vienkārša: ”Jākustas!”

   18. Igors Savko

A/S “Latvijas Gāze” Bauskas iecirkņa vadītājs. Stingrs un prasīgs ne tikai pret padotajiem, bet arī pret sevi. Par sevi saka: “Esmu kā cilvēks “orķestris”. Protu dažādus darbus”. Aizrauj daudzveidīgs darbs, katra diena ar saviem izaicinājumiem, kuriem jārod risinājums. Labprāt sniedz padomus interesentiem par gāzes ierīkošanas jautājumiem.

      19. Jānis Vackars

Z/S “Beķeri” īpašnieks. Sabiedriski aktīvs un enerģisks lauksaimnieks Vecsaules pagastā, kurš pats teic, ka viņam graudkopības nozare ir reizē gan aizraušanās un hobijs, gan darbs un bizness. Nebaidās no jauniem izaicinājumiem, jo patīk sakārtota vide visapkārt, sakārtota Latvija ar sakārtotu politisko vidi. Sabiedrībā ātri vien iegūst apkārtējo simpātijas un kļūst par kompānijas dvēseli.

     20. Kitija Vīgupa

Deju studijas “Lēra” vadītāja un horeogrāfe. Sirds un dvēsele ielikta dejošanā, kas ir gan darbs, gan aizraušanās. Harizmātiska personība, apveltīta ar nezūdošu enerģiju un oriģinālām idejām. Par dzīves moto izmanto Z.Mauriņas atziņu: „Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt”.

 

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA,
TU TĒVZEME MUMS DIEVA DOTA / Plūdons /

Cienījamie Bauskas novada iedzīvotāji pagastos un pilsētā!
Mēs esam par godīgu, atklātu un profesionālu novada pārvaldību. Esiet ar mums, mēs strādāsim jums, Bauskas novadam un Latvijai!

ATKLĀTĪBA UN GODĪGUMS

Novada sekmīgu attīstību nodrošināsim, pilnveidojot profesionālu, atklātu un katram iedzīvotājam pieejamu novada pārvaldi.

Veicināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot aptaujas, publiskās apspriešanas, deputātu un atbildīgo darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem.

Nodrošināsim informācijas pieejamību par aktualitātēm novadā, sadarbosimies ar plašsaziņas līdzekļiem un nevalstiskām organizācijām.

ATTĪSTĪBA

Palielināsim budžetu ceļu un ielu remontiem. Uzlabosim kvalitātes kontroli sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībai, rekonstrukcijai un uzturēšanai. Jaunās un rekonstruējamās ēkās izmantosim energoefektīvus risinājumus.

Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, ja tiks radītas jaunas darba vietas, labiekārtota sabiedriski izmantojamā teritorija, atjaunotas ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi.

Izveidosim finansiālu atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem un piesaistīsim uzņēmumus Industriālajam parkam, izbūvējot Lidlauka ielu un ierīkojot komunikācijas.

Popularizēsim Bauskas novada tēlu, veicinot tūrisma attīstību. “Via Baltica” maģistrāles malā pie Lietuvas robežas izvietosim informāciju par Bauskas novadu.

Paplašināsim un dažādosim mūzikas un mākslas festivālu piedāvājumu, lai Bauska kļūtu par iecienītu pasākumu apmeklējuma vietu Latvijas un ārvalstu ļaudīm. Dažādosim kultūras tūrisma piedāvājumus ar pasākumiem nesezonas laikā.

Izveidosim jaunu gājēju un riteņbraucēju celiņu Mēmeles ielā un turpināsim Dārza ielā līdz “putnufabrikai” Ceraukstes pagastā. Autoostas tuvumā izveidosim bezmaksas vieglo automašīnu stāvlaukumu tiem, kuri dodas tālāk ar sabiedrisko transportu.

Ieviesīsim iespēju šķirot atkritumus arī privātmāju iedzīvotājiem.

Pašvaldības iepirkumos dosim priekšrocības uzņēmumiem ar sociālajām darbavietām un vietējās produkcijas piedāvātājiem.

ATBALSTS

Atbalstīsim aktīvākās biedrības, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus, kuru darbība veicina novada izaugsmi un atpazīstamību.

Atbalstīsim pilsonisko līdzdalību kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā.

Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem. Sniegsim sociālo palīdzību – dzīvokļu, ārstēšanās un zobu protezēšanas pabalstus trūcīgajām, maznodrošinātajām ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem.

Nodrošināsim mājas aprūpi vientuļajiem pensionāriem, atbalstu audžuģimenēm un aizbildņiem. Iegādāsimies speciālo transportu Sociālajam dienestam priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, palīdzēsim viņiem pielāgot mājokļus un piedāvāsim “atelpas pakalpojumu” viņu tuviniekiem – aprūpētājiem.

Daudzbērnu ģimenēm piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi mājoklim 75% apmērā.

Tuvāko 4 gadu laikā nodrošināsim ar brīvpusdienām novada mācību iestāžu audzēkņus līdz 12.klasei.

Dažādosim Bauskas slimnīcas un poliklīnikas sniegto pakalpojumu klāstu, atbalstīsim jaunu medicīnas speciālistu piesaistīšanu un sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus skolās un iestādēs.

Nodrošināsim visu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem peldēt apmācību un regulāru peldbaseina apmeklējumu.

DZĪVES KVALITĀTE

Uzlabosim vides pieejamību pašvaldības iestādēs un drošību ielu šķērsošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar mazuļiem.

Veicināsim kultūras iestāžu darbību, turpināsim to modernizāciju, lai sniegtu iedzīvotājiem daudzveidīgus kultūras un informācijas pakalpojumus. Bauskas Centrālo bibliotēku nodrošināsim ar jaunu mājvietu, piesaistot ES līdzekļus, un paplašināsim Kultūras centru.

Atbalstīsim pasākumus, kas veicina iedzīvotāju interešu paplašināšanu un mūžizglītību.

Finansiāli atbalstīsim sporta pasākumus un treniņu iespējas novada sporta bāzēs, sportistu dalību valsts un starptautiskās sacensībās.

Apdzīvotās vietās veidosim pievilcīgāku vidi atpūtas vajadzībām, ierīkosim drošus bērnu rotaļu laukumus. Izveidosim dabas takas gar upēm, pieturas vietas ūdenstūristiem.

PIEDERĪBA

Kopsim latvisko dzīvesziņu, finansējot kultūras pasākumus un pašdarbības kolektīvus, kas veicina latviešu tautas tradīciju, kultūrvides saglabāšanu un attīstīšanu.

Ieviesīsim novada mācību skolās.

Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas grupu veidošanu un palīdzēsim projektu izstrādē.

Atbalstīsim Latvijas patriotisko organizāciju darbību.

BAUSKAS NOVADA LABKLĀJĪBA MŪSU PAŠU ROKĀS!