1. Parādnieks: nav pieļaujams, ka Latvija kļūst par bērnu eksportētājvalsti

    Ir jābūt skaidrai pārliecībai, ka adopcija uz ārzemēm ir galējais līdzeklis reizēs, kad Latvijā bērnam neizdodas atrast jaunu ģimeni vai arī nodrošināt ģimenisku vidi – gādīgu aizbildni vai audžuvecākus.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/paradnieks-nav-pielaujams-ka-latvija-klust-par-bernu-eksportetajvalsti/