1. Brīvpusdienas skolēniem jānodrošina arī attālināto mācību laikā

  Ģimenei ar trīs skolēniem, brīvpusdienu pazušana nozīmē papildus apmēram 100 eiro izdevumus mēnesī. Ir jānodrošina, lai finansējums, kas jau iepriekš gan valsts, gan pašvaldību budžetā bija paredzēts skolēnu ēdināšanai, šim mērķim tiek arī izlietots.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/brivpusdienas-skoleniem-janodrosina-ari-attalinato-macibu-laika/
 2. K. Gerhards atceļ Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par vecāku maksu ēdināšanai speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs

  Kaspars Gerhards: Tuvākajā laikā vērsīšos Valsts kontrolē ar aicinājumu veikt ārpuskārtas revīziju Rēzeknes pilsētas domē saistībā ar iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/k-gerhards-atcel-rezeknes-pilsetas-domes-lemumu-par-vecaku-maksu-edinasanai-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-iestades/
 3. Nacionālā apvienība panāk brīvpusdienas skolēniem un braukšanas atvieglojumus pedagogiem Kultūras ministrijas skolās Rīgā

  Rīgas dome oktobrī pieņēmusi divus lēmumus, kas paredz, ka no šī gada 1.decembra arī pedagogi Kultūras ministrijas padotības skolās Rīgā varēs saņemt atlaides sabiedriskā transporta mēnešbiļetēm.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionala-apvieniba-panak-brivpusdienas-skoleniem-un-brauksanas-atvieglojumus-pedagogiem-kulturas-ministrijas-skolas-riga/
 4. Rīgas dome attiecas nevienlīdzīgi pret Rīgas pilsētas skolēniem un pedagogiem

  Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir brīvpusdienas skolā, paredz atbalstu tikai tiem trūcīgajiem bērniem, kuru vecāki izvēlējušies Rīgas pašvaldības dibinātu skolu. Rīgas skolās, kuru dibinātājs ir Kultūras ministrija vai Izglītības un zinātnes ministrija, atbalsts netiek sniegts. Nevienlīdzīga attieksme arī ir attiecībā uz atvieglojumiem braukšanas maksai, ko saņem Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogi.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/rigas-dome-attiecas-nevienlidzigi-pret-rigas-pilsetas-skoleniem-un-pedagogiem/
 5. Koalīcija vienojas atbalstīt Parādnieka priekšlikumus par alkohola akcīzes palielināšanu

  Koalīcija ir vienojusies atbalstīt “Nacionālās apvienības – TB/LNNK” frakcijas priekšlikumu paaugstināt akcīzes nodokli noteiktām alkohola grupām, novirzot ieņēmumus tai skaitā gan skolēnu brīvpusdienām, gan pedagogu algu sistēmas sakārtošanai.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/koalicija-vienojas-atbalstit-paradnieka-priekslikumus-par-alkohola-akcizes-palielinasanu/
 6. Lielākas skolotāju algas var nodrošināt, ceļot akcīzi alum

  Nenoliedzami, ja vēlamies vēl vairāk skolēnus nodrošināt ar brīvpusdienām, patiešām uzlabot pedagogu atalgojuma sistēmu un palielināt algas, ir nepieciešamas papildu finanses. Un tas nav neiespējami. Piemēram, var palielināt akcīzes nodokli atsevišķiem alkoholisko dzērienu veidiem, bet iegūtos līdzekļus novirzīt minēto problēmu risināšanai.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/lielakas-skolotaju-algas-var-nodrosinat-celot-akcizi-alum/