1. Rāznas nacionālajā parkā tiks pielāgota atpūtas vieta cilvēkiem ar invaliditāti

  Jūlija sākumā Rāznas nacionālajā parkā, Piloru ozolu audzē, kas atrodas Dagdas novadā, uzsākta dabas tūrisma infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti. Pasākums tiek īstenots Dabas aizsardzības pārvaldes projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Piloru Ozolu audzē esošo atpūtas vietu. Tiks veikta stāvlaukuma daļas pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti, koka laipas, ugunskura […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/raznas-nacionalaja-parka-tiks-pielagota-atputas-vieta-cilvekiem-ar-invaliditati/
 2. Romāns Naudiņš uzdevis meklēt risinājumus, lai VARAM ēkas būtu pieejamas personām ar invaliditāti

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš uzdevis apzināt iespējamos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai personām ar invaliditāti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) un tās padotībā esošo iestāžu ēkās.  „Diemžēl jāatzīst, ka šobrīd VARAM centrālā ēka nav pieejama personām ar invaliditāti – iekļūšana un pārvietošanās centrālajā ēkā – vietās, kur ir līmeņu maiņas, […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/ministrs-r-naudins-uzdevis-apzinat-iespejamos-risinajumus-vides-pieejamibas-nodrosinasanai-personam-ar-invaliditati-varam-sistemas-ekas/
 3. Baiba Broka: dzīves kvalitāte jānodrošina visām sabiedrības grupām

  Nacionālā apvienība izturas atbildīgi pret visiem rīdziniekiem un mums ir tik pat svarīgi informēt un atbalstīt arī tās sabiedrības grupas, kurām ir ierobežota informācijas pieejamība. Pašvaldības iestādēm un pašvaldībai piederošiem uzņēmumiem ir jāparedz darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/baiba-broka-dzives-kvalitate-janodrosina-visam-sabiedribas-grupam/
 4. NA priekšlikumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti

  Nacionālā apvienība uzskata, ka pašvaldības iestādēm un pašvaldībai piederošiem uzņēmumiem ir jāparedz darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Papildus tam jānodrošina apmācības programmas, lai cilvēki, kas invaliditātes dēļ ilgāku laiku ir bijuši bezdarbnieki, varētu sekmīgi iesaistīties darba tirgū.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-priekslikumi-vides-pieejamibas-nodrosinasanai-cilvekiem-ar-invaliditati/