1. No 1. jūlija bērna kopšanas periodā valsts veiks sociālās iemaksas

  Esošā situācija bijusi netaisnīga pret vecākiem – cilvēki, kuri izvēlējušies laist pasaulē bērnu, nolemti mazākai pensijai nākotnē, salīdzinot ar tiem, kuri šādu izvēli nav izdarījuši, turklāt, jo vairāk bērnu, jo lielāka diskriminācija.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/no-1-julija-berna-kopsanas-perioda-valsts-veiks-socialas-iemaksas/
 2. Rosina bērna kopšanas periodā veikt valsts sociālās iemaksas pensiju kapitālam

  Esošā situācija ir netaisnīga pret vecākiem – cilvēki, kuri izvēlējušies laist pasaulē bērnu, ir nolemti mazākai pensijai nākotnē, salīdzinot ar tiem, kuri šādu izvēli nav izdarījuši, turklāt, jo vairāk bērnu, jo lielāka diskriminācija.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/rosina-berna-kopsanas-perioda-veikt-valsts-socialas-iemaksas-pensiju-kapitalam/
 3. Nacionālā apvienība rosina izmaksāt vienreizēju pabalstu ģimenēm ar bērniem

  Nacionālā apvienība rosina ministru prezidentu un koalīciju vienoties par vienreizēja pabalsta izmaksu ģimenēm, atkarībā no bērnu skaita. Tas kalpotu kā papildu atbalsts, lai mazinātu negatīvās sekas Covid-19 ierobežojumu laikā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionala-apvieniba-rosina-izmaksat-vienreizeju-pabalstu-gimenem-ar-berniem/
 4. NA Liepājā aicina būvēt bērnudārzu un atbalstīt ģimenes

  Nacionālās apvienības Liepājas nodaļa iesniegusi priekšlikumus Liepājas pašvaldības 2021. gada budžetam.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-liepaja-aicina-buvet-bernudarzu-un-atbalstit-gimenes/
 5. Apstiprināta jauna programma un palielināts atbalsts ģimenēm mājokļu iegādei un būvniecībai

  Otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas, Nacionālās apvienības un Demogrāfisko lietu centra virzītie grozījumi mājokļu pieejamības programmu attīstībai. Apstiprināta jaunas atbalsta programmas “Balsts” uzsākšana, kas ļaus saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Tāpat paplašināta līdzšinējā mājokļa garantijas programma. “Šie grozījumi ir astoņu mēnešu intensīva […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/apstiprinata-jauna-programma-un-palielinats-atbalsts-gimenem-majoklu-iegadei-un-buvniecibai/
 6. Izeja no krīzes – ne caur jostas savilkšanu

  Mums ir virkne iniciatīvu, kā patēriņa veicināšanu īstenot, vienlaikus atbalstot ģimenes ar bērniem, it īpaši ar vairākiem bērniem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/izeja-no-krizes-ne-caur-jostas-savilksanu/
 7. Atbalstīts Nacionālās apvienības priekšlikums ģimenēm ar bērniem palielināt dīkstāves pabalstu

  Aizstāvot priekšlikumu Nacionālā apvienība akcentēja, ka dīkstāves pabalsts, kas tiek aprēķināts visiem vienādi – neatkarīgi no apgādājamo skaita, nav taisnīgs.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/atbalstits-nacionalas-apvienibas-priekslikums-gimenem-ar-berniem-palielinat-dikstaves-pabalstu/
 8. Nacionālā apvienība neatkāpjas no priekšlikumiem palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem un pakāpeniski gūst atbalstu

  Šodien Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz līdz ārkārtējās situācijas beigām pilnā apmērā saglabāt vecāku pabalstu, ja tā termiņš beidzas ārkārtas stāvokļa laikā un nav iespējas atgriezties darbā.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionala-apvieniba-neatkapjas-no-priekslikumiem-palielinat-atbalstu-gimenem-ar-berniem-un-pakapeniski-gust-atbalstu/
 9. Brīvpusdienas skolēniem jānodrošina arī attālināto mācību laikā

  Ģimenei ar trīs skolēniem, brīvpusdienu pazušana nozīmē papildus apmēram 100 eiro izdevumus mēnesī. Ir jānodrošina, lai finansējums, kas jau iepriekš gan valsts, gan pašvaldību budžetā bija paredzēts skolēnu ēdināšanai, šim mērķim tiek arī izlietots.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/brivpusdienas-skoleniem-janodrosina-ari-attalinato-macibu-laika/
 10. Nacionālā apvienība rosina pilnā apmērā saglabāt māmiņalgas un ņemt vērā bērnu skaitu ģimenē, aprēķinot dīkstāves pabalstus

  Ar šo priekšlikumu ieviešanu būtu nodrošināts taisnīguma princips, kas ārkārtējās situācijas laikā izlīdzsvarotu apstākļus ģimenēm ar bērniem, kuru eksistenciālie izdevumi nenovēršami ir lielāki, nekā tas ir personai bez apgādājamiem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionala-apvieniba-rosina-pilna-apmera-saglabat-maminalgas-un-nemt-vera-bernu-skaitu-gimene-aprekinot-dikstaves-pabalstus/
1 2