1. Mēs spējām pieprasīt un atgūt brīvību! Ināras Mūrnieces runa 4. maijā

    4. maijs iezīmēja būtisku robežšķirtni: mums bija jāatgūst vai jāiemācās pašnoteikšanās spēja un jāuzņemas atbildība par savu valsti. Latvijas valsts nepastāv ārpus mums. Latvijas valsts esam mēs – tās stiprumu veido mūsu ticība sev, mūsu uzticība savai tautai un valstij. Un visstiprākās aizsardzības līnijas ir tās, kas iet caur mūsu sirdīm un prātiem.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/mes-spejam-pieprasit-un-atgut-brivibu-inaras-murnieces-runa-saeima-4-maija/