1. Roberts Zīle: Junkera instruments viņa nākotnes ES ‘vīzijai’

  Ar pašreizējo darbību Junkera “stratēģiskais” fonds ne tikai nesamazina, bet vēl vairāk pastiprina plaisu starp turīgajām un trūcīgākajām ES valstīm. Un nauda, kas tomēr atrod savu ceļu līdz Austrumeiropai, nosēžas tikai mazajos un vidējos uzņēmumos, bet ne mums vitāli svarīgajos infrastruktūras projektos. Kamēr bagātie ES reģioni vēl vairāk piesaista investīcijas un atjauno infrastruktūru, tādas valstis kā Latvija turpina būt bez dzelzceļa savienojuma ar Eiropu, atkarīga no Krievijas gāzes un ar ievērojami vājāku autoceļu sistēmu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/roberts-zile-junkera-instruments-vina-nakotnes-es-vizijai/
 2. Transporta komiteja atbalsta Roberta Zīles priekšlikumus palielināt nākamā gada finansējumu ES transporta infrastruktūras projektiem

  Politiski ir ļoti būtiski, lai Eiropas Parlaments dotu skaidru signālu Eiropas Komisijai un ES Padomei, ka Eiropas trnsporta projekti, ieskaitot „Rail Baltica” ātrgaitas dzelzceļa projektu, nepārprotami ir prioritāte.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/transporta-komiteja-atbalsta-roberta-ziles-priekslikumus-palielinat-nakama-gada-finansejumu-es-transporta-infrastrukturas-projektiem/
 3. Nākamais ES daudzgadu budžets paver durvis Latvijai būtiskiem ģeopolitiskajiem projektiem

  Notikušajā konferencē Rīgā “ES nauda Latvijai – pagrieziena punkts”, R. Zīle arī uzsvēra, ka nākošie septiņi gadi ES budžeta ietvaros dod Latvijai reālu iespēju tikt gan pie modernas dzelzceļa līnijas, ar kuru Baltijas valstis tiktu beidzot savienotas ar pārējo ES, gan arī uzlabot savu enerģētisko drošību.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nakamais-es-daudzgadu-budzets-paver-durvis-latvijai-butiskiem-geopolitiskajiem-projektiem/
 4. Eiropas Parlamenta komitejas atbalsta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidi

  CEF ir jauns mehānisms ES nozīmes transporta, enerģētikas un digitālo tīklu finansēšanai, kas stāsies spēkā nākamā daudzgadu budžeta (2014-2020) ietvaros. Tā mērķis ir veicināt ES kopumā nozīmīgu pārrobežu projektu īstenošanu, kuri citādi varētu kavēties vai vispār netikt īstenotu dalībvalstu ierobežoto finanšu dēļ.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/eiropas-parlamenta-komitejas-atbalsta-eiropas-infrastrukturas-savienosanas-instrumenta-izveidi/