1. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača viedoklis par riskiem, ratificējot Stambulas konvenciju

    Konvencija paredz pienākumu dalībvalstīm veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības tradicionālajos modeļos. Ratificējot Konvenciju, Latvijai būtu pienākums grozīt normatīvos tiesību aktus, izmainot ģimenes institūta būtību

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/tieslietu-ministra-dzintara-rasnaca-viedoklis-par-riskiem-ratificejot-stambulas-konvenciju/