1. Jaunieši – Kultūras kanona veiksmes formula

    Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un mākslas vērtībām, nacionālo identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu, skolu jauniešiem jau otro gadu tika organizēts konkurss par Latvijas kultūras kanonu. Konkursā atklājas paaudžu, etniskā un reģionālā saliedētība.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/jauniesi-kulturas-kanona-veiksmes-formula/