1. Jurģis Klotiņš par Svētā Pētera baznīcas nākotni

  Likumdevējam ir jāturpina 12.Saeimas likumprojekta virzība, un, to pieņemot trešajā lasījumā, jāatjauno LELB Vācu Svētā Pētera draudzei īpašuma tiesības uz Svētā Pētera baznīcu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/jurgis-klotins-par-sveta-petera-baznicas-nakotni/
 2. Par Eiropas naudu atjaunos Dobeles pilsdrupas

  Apmeklējot Dobeles novada pašvaldību, kultūras ministre ar gandarījumu pauda, ka Kultūras ministrijas plānotais ES fondu atbalsts tiks saimnieciski un gudri izmantots.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/par-eiropas-naudu-atjaunos-dobeles-pilsdrupas/
 3. NA politiskās aktualitātes: NĪN reforma, transporta tehniskās apskates, pilsonības piešķiršana Mihailam Barišņikovam

  Par kadastrālo vērtību iesaldēšanu līdz taisnīga NĪN mehānisma ieviešanai, Lielo kapu aizsardzību un citiem Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem informē Rihards Kols.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-politiskas-aktualitates-nin-reforma-transporta-tehniskas-apskates-pilsonibas-pieskirsana-mihailam-barisnikovam/
 4. Rihards Kols: Skolas “izslēgtas” no izziņas tīkla

  Kultūras mantojuma saglabāšana uztur mūsu identitāti un atmiņas, kas to veido. Atmiņas institūciju uzdevums ir padarīt šo mantojumu pieejamu ikvienam

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/rihards-kols-skolas-izslegtas-no-izzinas-tikla/
 5. Dace Melbārde: „Kultūra būs izšķirošais spēks, cik ilgi pastāvēsim kā nācija un nacionāla valsts”

  Kultūra ir mūsu kodols. Izsitot kodolu, tauta un nācija tiek iznīcināta. Skatoties vēsturiski, esam veidojušies kā kultūras nācija. Kultūra bija, ir un būs izšķirošais spēks, cik ilgi pastāvēsim kā nācija un nacionāla valsts

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/dace-melbarde-kultura-bus-izskirosais-speks-cik-ilgi-pastavesim-ka-nacija-un-nacionala-valsts/
 6. Valdība atbalsta 14 miljonu eiro piešķiršanu Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai

  Pasākuma ietvaros tiks īstenota līdzsvarota dažādu veidu kultūras satura digitalizācija, aptverot bibliotēku un arhīvu krājumos esošos materiālus, muzeju priekšmetus, filmas un citus audiovizuālos dokumentus, kā arī fiksējot digitālā formā nacionālas nozīmes kultūras norises un nemateriālo kultūras mantojumu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valdiba-atbalsta-14-miljonu-eiro-pieskirsanu-latvijas-kulturas-mantojuma-digitalizacijai/