1. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača viedoklis par riskiem, ratificējot Stambulas konvenciju

  Konvencija paredz pienākumu dalībvalstīm veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības tradicionālajos modeļos. Ratificējot Konvenciju, Latvijai būtu pienākums grozīt normatīvos tiesību aktus, izmainot ģimenes institūta būtību

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/tieslietu-ministra-dzintara-rasnaca-viedoklis-par-riskiem-ratificejot-stambulas-konvenciju/
 2. Pēdējā cilvēka pakļaušanās

  Pārdomas par A. Hermaņa izrādi ‘’Pakļaušanās’’ (M. Velbeks) Kad Frīdrihs Nīče pasludināja ‘’Dieva nāvi’’, viņš to nedarīja kā ateistisks, materiālistisks intelektuālis, bet gan kā pareģis, kas aicināja ātrāk aptvert Eiropas kultūras krīzi un pārvarēt nihilismu, ko viņš jau bija izdarījis pats iekšēji. Bez ‘’mūžīgās atgriešanās, ‘’Pārcilvēka’’ un ‘’Dionīsa’’ tradicionālās morāles bojāejai var būt arī negatīvais […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/pedeja-cilveka-paklausanas/
 3. Latviski iznācis Žana Raspaja romāns “Svēto nometne”

  Grāmatnīcās (J.Roze, Zvaigzne, Valters un Rapa u.c.) latviski pieejama Žana Raspaja pravietiskā grāmata “Svēto nometne”, kurā jau 1973.gadā precīzi aprakstīta mūsdienu migrācijas krīze Eiropā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/latviski-iznacis-zana-raspaja-romans-sveto-nometne/
 4. EKRE kongress, Orlando, regresīvie ultraliberāļi

  Igaunijas konservatīvie audzē muskuļus Pagājušajā svētdienā man bija tas gods piedalīties Igaunijas Konservatīvās Tautas partijas (EKRE) kongresā Pērnavā. Šī mūsu sadarbības partija aug gan kvalitatātē, gan kvantitātē. Partija pēdējos gadus ir ļoti veiksmīgi sevi parādījusi kā vienīgo alternatīvu tiem politiskajiem spēkiem, kas ir iestājušies par tādiem sabiedrībā ne pārāk populāriem jautājumiem kā partnerattiecību jautājums un imigrantu […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/ekre-kongress-orlando-regresivie-ultraliberali/
 5. TM: Nav iemesla parakstīt Satversmei neatbilstošo Stambulas konvenciju

  Satversmes 1.pants, kurā Latvija pasludināta par demokrātisku republiku, jau pats par sevi izslēdz valstij iespēju uzspiest visiem iedzīvotājiem vienas ideoloģijas – radikālā feminisma – idejas un postulātus

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/tm-nav-iemesla-parakstit-satversmei-neatbilstoso-stambulas-konvenciju/