1. 15. un 17. martā norisināsies Latvijas nacionālajai pretošanās kustības dalībniekiem un Latvijas Centrālās padomes Memoranda parakstītājiem veltīti notikumi

  Ceturtdien 15. martā 10.00 Latvijas Kara muzejā notiks konference “Trešais ceļš- nacionālā pretošanās kustība komunistiskajam un nacistiskajam okupāciju režīmiem Baltijas reģionā”. Konferencē referēs Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas nacionālās pretošanās kustību vēstures pētnieki. Gaidīts ir ikviens interesents, ieeja ir brīva, un konferences programma ir apskatāma Latvijas Kara muzeja mājas lapā. Sestdien 17. martā 18.00 pie Brīvības […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/15-un-17-marta-norisinasies-latvijas-nacionalajai-pretosanas-kustibas-dalibniekiem-un-latvijas-centralas-padomes-memoranda-parakstitajiem-veltiti-notikumi/
 2. Par Latvijas Centrālās Padomes memoranda parakstītājiem: Valstiskuma apziņa dzīva arī šodien

  Rīgā pie Brīvības pieminekļa un Kara muzejā 17.martā norisinājās piemiņas pasākumi “Latvijas Centrālās padomes memorandam — 71″, Pie Brīvības pieminekļa tika iededzinātas svecītes, pieminot cilvēkus, kuri 1944. gadā parakstīja profesora Konstantīna Čakstes vadītās nacionālās pretošanās organizācijas Latvijas Centrālās padomes memorandu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/par-latvijas-centralas-padomes-memoranda-parakstitajiem-valstiskuma-apzina-dziva-ari-sodien/
 3. Neatkarības cīnītāji pelnījuši piemiņu un mūsu cieņu

  Cīnītāji pret okupācijas varām nacistu un staļinistu laikā saglabāja Latvijas neatkarības ideju. Viņi šo ideju arī nodeva nākamajām paaudzēm. Bez šī procesa mums nebūtu tādas Atmodas, kāda mums bija, un varbūt nebūtu arī atjaunota Latvijas Republika, bet valsts, kura atdalījusies no PSRS.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/neatkaribas-cinitaji-pelnijusi-pieminu-un-musu-cienu/