1. 100 karogi Latgalei

  Akcijas „100 karogi Latgalei” laikā iecerēts uzrunāt uzņēmējus un sabiedriski aktīvus cilvēkus, rast iespēju dāvināt valsts karogus Latgales iedzīvotājiem, lai valsts svētkos un ikdienā karogi lepni plīvotu ne tikai pie pašvaldības iestādēm, bet arī pie dzīvojamajām mājām, neatkarīgi no tā, cik lepna tā ir.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/100-karogi-latgalei/
 2. Saeima liedz “ofšoriem” piedalīties valsts iepirkumos

  Šīs dienas Saeimas sēdē pieņemti svarīgi lēmumi: “ofšoru” ierobežošana, lēmums par valsts karogu novietošanu Latvijas robežpunktos uz galvenajiem ceļiem, kolektīvā iesnieguma par pensiju 2. līmeņa mantošanu tālākvirzīšana

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/saeima-liedz-ofsoriem-piedalities-valsts-iepirkumos/
 3. Valsts karogu pastāvīgi novietos arī vietās, kur valsts galvenie autoceļi šķērso iekšējo robežu

  Valsts karogs ir nozīmīgs simbols, kas reprezentē valstiskumu, un tam būtu pastāvīgi jāatrodas arī robežšķērsošanas vietās

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valsts-karogu-pastavigi-novietos-ari-vietas-kur-valsts-galvenie-autoceli-skerso-ieksejo-robezu/
 4. Saeimas priekšsēdētāja novērtē valsts jubilejas karoga laukuma ieceri Alūksnē

  Piektdien, 18.augustā, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Alūksnes vizītes laikā apmeklēja Alūksnes evanģēliski luterisko baznīcu un pauda atbalstu iecerei pie baznīca izveidot valsts simtgadei veltītu monumentālu karoga laukumu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/saeimas-priekssedetaja-noverte-valsts-jubilejas-karoga-laukuma-ieceri-aluksne/
 5. Smiltenes Jāņukalnā 35 metru augstumā plīvos monumentālais Latvijas karogs

  11. novembrī Smiltenē Lāčplēša dienas svinīgajā pasākumā Smiltenes novada pašvaldība cildinās brīvas Latvijas karogu un tos, kuri mums to izcīnījuši. Šajā dienā Jāņukalnā 35 metru augstā mastā svinīgi tiks pacelts monumentālais Latvijas karogs, kas veltīts Latvijas simtgadei.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/smiltenes-janukalna-35-metru-augstuma-plivos-monumentalais-latvijas-karogs/
 6. Aprit 50 gadi kopš Latvijas karoga pacelšanas Rīgas radiotornī

  Piektdien, 6. decembrī plkst. 15:00 ar sarīkojumu „DIENA ZEM SAVA KAROGA” Valsts Kara muzejā tiks atzīmēta 50. gadadiena varoņsāgai, kad Rīgas Civilās Aviācijas Inženieru institūta students Bruno Javoišs Rīgas radiotornī uzvilka Latvijas brīvvalsts karogu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/aprit-50-gadi-kops-latvijas-karoga-pacelsanas-rigas-radiotorni/