1. Apbalvoti domrakstu konkursa uzvarētāji

  Pagājušā gada izskaņā organizējām domrakstu konkursu jauniešiem “Latviska Latvija 2040”.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/apbalvoti-domrakstu-konkursa-uzvaretaji/
 2. Par vienotu Latvijas sabiedrību?

  Esmu dzīvojis šādā vienotā sabiedrībā un pietiekami labi pazīstu šādas sabiedrības veidotāju rokrakstu, tādēļ personīgi man nav ne mazāko ilūziju, ka iecerētā vienotā sabiedrība mentāli atšķirsies no tās, kura te bija 50 gadu

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/par-vienotu-latvijas-sabiedribu/
 3. Nacionālās apvienības kongresa rezolūcija par sabiedrības saliedētību un Latvijas rusifikācijas mēģinājumiem

  Uzsverot, ka Nacionālās apvienības mērķis ir nacionāla, latviska Latvija, nevis divkopienu valsts, kongress aicina uz vairāku soļu darbības plānu.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionalas-apvienibas-kongresa-rezolucija-par-sabiedribas-saliedetibu-un-latvijas-rusifikacijas-meginajumiem/
 4. Valdība atbalsta Mežaparka Lielās estrādes būvniecību

  Estrādes būvniecības rezultātā 2020.gadā Latvijas sabiedrība iegūs pilnībā no jauna uzbūvētu mūsdienīgu pasākumu norises vietu ar paplašinātām kora tribīnēm un skatuvi. Skatītāju laukā tiks nodrošinātas ne mazāk kā 30 000 sēdvietu, kas ir vismaz par 8 000 sēdvietām vairāk, nekā patlaban.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valdiba-atbalsta-mezaparka-lielas-estrades-buvniecibu/
 5. Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu”

  No 1. līdz 3. jūlijam Latgalē norisināsies pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)”. Festivāls ir Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas iniciatīva.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/latvijas-kulturu-festivals-pynu-pynu-situ/
 6. Nacionālajā apvienībā dzīvo Atmodas gars!

  Saruna ar Nacionālās apvienības (NA) Ventspils nodaļas vadītāju Bruno Jurševicu

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-ventspils-nodalas-vaditajs-bruno-jursevics-nacionalaja-apvieniba-dzivo-atmodas-gars/
 7. NATO mums ļauj gulēt mierīgāk. Intervija ar Dzintaru Kudumu un Juri Dabaru

  Jāstiprina zemessardze un jāatjauno obligātais militārais dienests. Katram vīrietim jābūt elementārām militārajām zināšanām, tās noder arī dzīvē. Nezinu, ko jaunā “cilvēktiesību paaudze” darīs armijā, taču iespējams, ka viņi spēj celt armijas kapacitāti citā nozīmē. Galvenais jauniešus sargāt no datoratkarības un audzināt viņos stipru gribu – tādi vīrieši ir spējīgi gan nodibināt, gan saturēt kopā ģimeni, gan aizstāvēt dzimteni.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nato-mums-lauj-gulet-mierigak-intervija-ar-dzintaru-kudumu-un-juri-dabaru/
 8. Jaunieši – Kultūras kanona veiksmes formula

  Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un mākslas vērtībām, nacionālo identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu, skolu jauniešiem jau otro gadu tika organizēts konkurss par Latvijas kultūras kanonu. Konkursā atklājas paaudžu, etniskā un reģionālā saliedētība.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/jauniesi-kulturas-kanona-veiksmes-formula/
 9. Satversmei būs preambula, kas beidzot definē Latvijas pastāvēšanas jēgu

  Nacionālās apvienības līdera Raivja Dzintara ziņojums Saeimā, pamatojot Satversmes preambulas pieņemšanas nepieciešamību. Pievienots arī šodien Saeimas komisijām nodotais preambulas teksts ar pamatojumu (anotāciju).

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/satversmei-bus-preambula-kas-beidzot-define-latvijas-pastavesanas-jegu/
 10. Ko atstāsim nākamajām paaudzēm?

  Mūsu pienākums ir rūpēties par to, lai tradicionālā kultūra tās materiālajā un nemateriālajā izpausmē saglabātos nākamajām paaudzēm. Kultūras mantojuma saglabāšanu kā vienu no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē uzsver UNESCO. Nemateriālais kultūras mantojums līdzās materiālajam kultūras mantojumam tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem avotiem cilvēces radošumam un kultūras izpausmju daudzveidībai.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/ko-atstasim-nakamajam-paaudzem/
1 2