1. Būtisks pavērsiens tiesu sistēmas attīstībā

    Šodien Saeima pieņēma ilgi tapušo Mediācijas likumu, kam vajadzētu atslogot tiesu darbu un ļaut valstij ietaupīt ievērojamus resursus gan naudas, gan laika, gan tieslietu sistēmā nodarbināto noslodzes ziņā.

    Lasīt vairāk

    https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/butisks-paversiens-tiesu-sistemas-attistiba/