1. Nacionālā apvienība ar koalīcijas partneriem vienojas par atbalsta nodrošināšanu pašnodarbinātajiem

  Vienošanās paredz ārkārtējās situācijas laikā – vismaz līdz 14. maijam – autoratlīdzību saņēmējiem un pašnodarbinātām personām nodrošināt dīkstāves pabalstu 75% apmērā no vidējiem ienākumiem pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos, no kuriem veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāro mēnesi. Savukārt mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem paredzēts nodrošināt pabalstu 50% apmērā no vidējiem ienākumiem pēdējos divos ceturkšņos, taču arī ne vairāk kā 700 eiro par kalendāro mēnesi.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionala-apvieniba-ar-koalicijas-partneriem-vienojas-par-atbalsta-nodrosinasanu-pasnodarbinatajiem/
 2. NA viedoklis par 15.janvāra Saeimas sēdes aktualitātēm

  Nacionālās apvienības frakcijas viedoklis par Valsts prezidenta vēlēšanu kārtību un citām 15.janvāra Saeimas sēdes aktualitātēm.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-frakcijas-viedoklis-par-tautas-veletu-prezidentu-un-citam-15-01-sedes-aktualitatem/
 3. Vai ar esošo ēnu ekonomiku vēl nepietiek?

  Sākoties krīzei, valstī sāka runāt par lietām, par kurām agrāk nerunāja. Ja arī runāja, tad tas bija zināms tikai retajam, noteiktā draugu un paziņu lokā. Sabiedrībai jostas vajadzēja savilkt arvien ciešāk, uzņēmējiem atlaist darbiniekus un visbeidzot-bankrotēt. Uzņēmēju sauciens pēc palīdzības bija kliedzošs… Reaģējot uz tā brīža notikumiem, bija jārīkojas. Grimstošo ekonomiku un uzņēmējus bija jāglābj. […]

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/vai-ar-esoso-enu-ekonomiku-vel-nepietiek/
 4. Valstij ir jāstrādā tā, lai uzņēmēji un iedzīvotāji nodokļus maksātu ar prieku!

  Valsts jēga ir nevis sodīt un iznīcināt, bet gan radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai un tās pilsoņu pārticīgai dzīvei. Protams, ka pārkāpēji ir jāsoda, taču vēl labāk, ja ir izveidota tāda vide, kurā pārkāpēju nav vai to ir ļoti, ļoti maz.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valstij-ir-jastrada-ta-lai-uznemeji-un-iedzivotaji-nodoklus-maksatu-ar-prieku/
 5. Romāns Naudiņš: Giljotīna virs mikrouzņēmēju galvām

  Pēc mikrouzņēmuma nodokļa režīma ieviešanas liela daļa cilvēku ir iznākuši no ēnu ekonomikas. Vai mums būtu cilvēkus jāgulda atpakaļ ēnu ekonomikas šūpulī? Mans priekšlikums ir Saeimas politiskajām frakcijām kopīgi izstrādāt jaunu likumprojektu mikrouzņēmuma nodokļa izmaiņām.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/romans-naudins-giljotina-virs-mikrouznemeju-galvam/