1. Grozījumi Kredītiestāžu likumā palīdzēs turpināt pirmā mājokļa programmu

  Daži no Saeimas šodien pieņemtajiem lēmumiem NA skatījumā

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/grozijumi-kreditiestazu-likuma-palidzes-turpinat-pirma-majokla-programmu/
 2. Roberts Zīle: TUA investīciju programma tās pašreizējā versijā nav Latvijas interesēs

  Uzturēšanās atļauju programma kropļo nekustamo īpašumu tirgu Latvijā, jo ārvalstnieki meklē tieši jaunos īpašumus Rīgā un Jūrmalā tādā cenu kategorijā, par kuru interese ir arī vietējiem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/roberts-zile-tua-investiciju-programma-tas-pasreizeja-versija-nav-latvijas-intereses/
 3. Uzturēšanās atļaujas: ekonomiskie, politiskie un sociālie aspekti

  Jaunākie dati un analīze par termiņuzturēšanās atļaujām, ko Roberts Zīle izklāstīja konferencē „Termiņuzturēšanās atļaujas: vai ilgtspējīgs valsts ekonomikas dzinējspēks” 2014. gada 10. janvārī.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/terminuzturesanas-atlaujas-ekonomiskie-politiskie-un-socialie-aspekti/
 4. Vai eiro ieviešana ir „vēstures beigas”?

  Roberta Zīles raksts žurnālā “Bilance” par Latvijas attīstības prioritātēm pēc eiro ieviešanas: ģeopolitiskā izvēle, reemigrācijas pasākumi, taisnīga nodokļu politika, izglītība un ilgtspējīga attīstība, enerģētiskā neatkarība un finanšu sektora sakārtošana.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/vai-eiro-ieviesana-ir-vestures-beigas/
 5. Roberts Zīle: Vai uzturēšanās atļaujas uzturēs Latviju?

  Piekrītu, ka strauja uzturēšanās atļauju tirdzniecības pārtraukšana bez alternatīvām var izraisīt šoku nekustamā īpašuma nozarei un skarbus pavērsienus Latvijas statistiskajos datos. Taču, alternatīva ir – nostādīt nekustamā īpašuma nozari uz veselīgākiem pamatiem, vienlaikus veicinot mājokļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

  Lasīt vairāk

  https://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/roberts-zile-vai-uzturesanas-atlaujas-uztures-latviju/